Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (16)

Aantal luizen neemt weer iets toe

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaatellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. De locaties staan in onderstaande grafiek.

Advies week 34

Bij de analyse van de vangplaattelingen van afgelopen week zien we op de meeste plaatsen een lichte stijging van het aantal gevangen luizen.

 

Afb.1. De vangplaten in één van de percelen

 

Het is op dit moment is het goed “bollenweer” De temperatuur is gunstig; niet te warm en niet koud, we zien echter meestal dat luizen zich ook goed voelen bij deze weersomstandigheden en zich ook sneller vermeerderen.

Door de regen van de afgelopen week zit de groei goed in de gewassen, de meeste zomerbloeiende gewassen staan er nog fris op, blijf dan ook goed monitoren en bescherm het gewas om virusoverdracht te voorkomen.

De weersvorospelling geeft aan dat de temperaturen op korte termijn weer zullen oplopen. Overdag spuiten op (zeer) warme dagen is geen optie. Kies het juiste moment, dit zal vaak laat op de avond of vroeg in de ochtend zijn, als de temperatuur gedaald is.

 

 

Grafiek 1. Overzicht van de gevangenluizen, week 31 t/m week 33