Producten

Perenknopkevers ontwaken uit zomerrust

Aantasting kan zorgen voor forse oogstreductie volgend seizoen

Nu de eerste perenknopkevers weer uit de zomerrust ontwaken, is het raadzaam om zodra de peren geplukt zijn een bestrijding uit te voeren op de percelen met een historie van aantasting door de perenknopkever. De beste manier om nu de perenknopkevers te vinden is door middel van een klopmonster.

De volwassen perenknopkever legt zijn eieren in de bloemknoppen. Uit de eieren komen larven die vervolgens overwinteren. De larven van de perenknopkever voeden zich met de bloemknop met als gevolg dat deze niet tot ontwikkeling komen.   

Maak tijd vrij voor deze belangrijke bespuiting ondanks de drukte van de oogstwerkzaamheden. Perenknopkever is een toenemend probleem op veel fruitbedrijven wat kan leiden tot een forse oogstreductie het volgende seizoen.

Advies

Zet Calypso in voor de bestrijding van de perenknopkevers in de dosering van 0,30 l/ha + uitvloeier. Houd hierbij rekening met het verplichte interval van 60 dagen tussen 2 bespuitingen Calypso.

Sivanto Prime heeft ook een sterke keverwerking. De dosering van Sivanto Prime voor de bestrijding van de perenknopkever is 0,9 l/ha. Houd er rekening mee dat Sivanto Prime in de perenteelt een toelating heeft voor 1 toepassing per 24 maanden.

Houd bij de bespuiting rekening met de eventuele fruitrassen die nog niet geoogst zijn. Dit  in verband met residu en veiligheidstermijn. Zowel Calypso als Sivanto Prime hebben een veiligheidstermijn van 14 dagen.   

Flipper

Een biologisch alternatief is Flipper. Dit is een biologisch gewasbeschermingsmiddel en heeft daardoor dus ook geen veiligheidstermijn of residu. Pas Flipper toe in een dosering van 10 l/ha in 1000 liter water. Voor Flipper is de contactwerking cruciaal; de perenknopkevers moeten worden geraakt voor een goede werking.

Ten aanzien van de toepassingstechniek zijn voor een goede bedekking de volgende punten erg belangrijk:

  • Watervolume is cruciaal voor een goede verdeling van het product in de boom, hou daarom 1000 l water per ha aan bij een boomhoogte van 3 meter met een concentratie van 1% Flipper.
  • Zorg voor een grof druppelspectrum, gebruik hiervoor een grote driftreducerende dop met een lage druk die is toegestaan volgens de voorschriften van de fabrikant. In de afgelopen jaren zijn er goede resultaten behaald met Albuz TVI 80-03 en een werkdruk van 7 bar (90% DRD).
  • Het nadeel van een grof druppelspectrum is dat de druppels ook gemakkelijk van het blad af geblazen worden. Zorg daarom dat de windondersteuning net voldoende is om de druppel vanaf de dop naar het boom te dragen. De druppel moet als het ware in het centrum van de boom neervallen en daar uitvloeien.

Ga dus altijd kijken of met de gehanteerde spuittechniek er een goede bedekking wordt gerealiseerd aan beide zijden van de bladeren en pas deze zo nodig aan.

Spelregels voor een effectieve inzet van Flipper

  • Zorg dat de insecten optimaal worden geraakt: Flipper is niet systemisch. Contactwerking is cruciaal voor een effectieve bestrijding.
  • Eisen aan de waterkwaliteit: hardheid van het water maximaal 16,8°dH en een pH van minimaal 6,5
  • Watertemperatuur > 10 0C
  • Hou een concentratie aan van 1%
  • Waterhoeveelheid afhankelijk van de grootte van het gewas: 400-1000 l/ha. Gewas aan alle zijden goed raken.
  • Start in een vroege opbouwfase van de plaag
  • Toepassen onder snel drogende omstandigheden

Lees voor de volledige toepassing de etiketten van Calypso en Sivanto Prime.

 

Afb.1. De linker bloemknop komt niet tot ontwikkeling door aantasting van de perenknopkever