Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (18)

Nog steeds actieve luizen

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaatellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. De locaties zijn terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 38

Bij de analyse van de vangplaattellingen van afgelopen week zien we dat de luizen nog steeds actief zijn. Diverse lelie en andere zomerbloeiende gewassen gaan richting de afsterving maar zolang het gewas groen is blijft het aantrekkelijk voor luizen.

Afgelopen jaar hebben we luizen gevangen tot half november. In dit seizoen waren de luizen al vroeg aanwezig én in hoge aantallen, dit heeft er mede voor gezorgd dat er nu hogere viruspercentages gevonden worden.

We komen nu aan het einde van het seizoen en de kans is groot dat u inmiddels aanloopt tegen beperkingen qua inzet van middelen of aantal toepassingen. Zorg dat u hier goed inzicht in heeft en zet het juiste product in waar het nog nodig is!

 

Afb.1. Overzicht van de gevangen luizen, week 35 t/m 37