Producten

Luizenmonitoring in bloembollen (22)

Let op uitschieters

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaatellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. Welke locaties dat zijn is terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 43

In de laatste weken van dit groeiseizoen zien we op bepaalde locaties grote uitschieters in de aantal gevangen bladluizen; De Blesse 776 en Zorgvliet 262 stuks.   

Ook op de andere locaties, op Hooghalen na, was het een week met een stijgende trend in de gevangen bladluizen.

 

De weersverwachting voor a.s. week is dat de tempratuur langzaam zal gaan zakken. Of daarbij ook de luizendruk zal afnemen gaan we zien. Vorig jaar vingen we de laatste bladluizen rond half november. Heeft u nog vitale gewassen boven staan geef daar de nodige zorg aan, ondanks de werkdruk van het rooien en het planten.    Afb 1: Overzicht van de gevangen luizen week 40-42