Producten

Spuittechniek cruciaal voor effectiviteit Flipper

Alleen bij goede contactwerking kan Flipper zijn werk goed doen

De proeven met Flipper laten op luizen, wittevlieg, diverse keversoorten en trips een goede werking zien. Cruciaal is de contactwerking. Kijk tijdens het spuiten of de insecten goed worden geraakt. Is dit niet het geval pas dan de spuitdop, de stand van de spuitdop of het watervolume aan.

Omdat een systemische werking ontbreekt kan niet genoeg worden benadrukt dat spuittechniek cruciaal is voor een goede werking. Bekijk ook onderstaande video over het werkingsmechanisme van Flipper.

Flipper is toepasbaar in alle land- en tuinbouwgewassen.

Spelregels voor een effectieve inzet van Flipper

  • Zorg dat de insecten optimaal worden geraakt: Flipper heeft geen systemische werking. Contactwerking is cruciaal voor een effectieve bestrijding.
  • Eisen aan de waterkwaliteit: hardheid van het water maximaal 16,8°dH.
  • Watertemperatuur > 10 0C.
  • Hou een concentratie aan van 1%.
  • Waterhoeveelheid afhankelijk van de grootte van het gewas. Kijk of het watervolume voldoende is om alle zijden van het gewas goed te raken.
  • Start in een vroege opbouwfase van de plaag.
  • Toepassen onder snel drogende omstandigheden.