Producten

Ondanks donkere weersomstandigheden neemt druk kaswittevlieg toe

Populatie kaswittevlieg in bedekte teelt aardbei beheersen met inzet Sivanto Prime en FLiPPER

Het voorjaar laat zich nog niet echt zien in het nieuwe seizoen. Waar telers in de buitenteelten nog geduld moeten hebben met zaaien en planten, is het oogstseizoen al gestart in de bedekte aardbeienteelt.

Ondanks het koelere en nattere voorjaar zien we toch dat de populatie kaswittevlieg voorzichtig toeneemt. Op dit moment komen we adulten tegen in het gewas en redelijk wat ei-afzetting op de bladeren. In navolging op de inzet van natuurlijke vijanden en diverse bespuitingen is het nu van belang om de adulten aan te pakken om verdere populatieopbouw te voorkomen.

Producten die in dit stadium prima passen zijn Sivanto Prime en FLiPPER. Inmiddels hebben we al heel wat ervaring opgedaan met deze producten tegen kaswittevlieg in de bedekte teelt van aardbei:

 • Sivanto Prime heeft een directe werking tegen alle stadia en heeft ook nog eens een duurwerking. Let op met de inzet van roofwantsen, omdat Sivanto Prime de populatie kan terugdringen.
 • FLiPPER heeft met name een werking op de adulten van de kaswittevlieg omdat deze het meest mobiel zijn.

 

Afb.: Kaswittevlieg (adulten en ei)

 

Sivanto Prime en FLiPPER hebben als combinatie, een bewezen versterkende werking op diverse insecten. Voer de bespuiting bij voorkeur uit als de plaag actief is, om de contactwerking zo goede mogelijk te benutten.

Sivanto Prime wordt opwaarts systemisch getransporteerd en werkt tevens translaminair. Zo pakt het de eventueel aanwezige luizen mee,  zelfs aan de onderzijde van het blad. Beide middelen passen prima in een geïntegreerde aanpak samen met natuurlijke vijanden. 

In het kort:

FLiPPER

 • Dosering FLiPPER 1%.
 • Altijd Dynex toevoegen aan de FLiPPER (zacht water 0,15% Dynex, hard water 0,3% Dynex).
 • Géén uitvloeier toevoegen.
 • Gebruik voldoende water/ha (>1000 ltr).
 • Maximaal 3 x opeenvolgend toepassen met interval van 7 dagen.
 • Geen MRL en veiligheidstermijn.

Sivanto Prime

 • Dosering 0,0625% (max 0,625 ltr/ha) voor wittevlieg.
 • Dosering 0,05% voor luis.
 • Max 2 toepassingen per 12 maanden.
 • Veiligheidstermijn 3 dagen.
 • Suikeroplossing toevoegen voor inzet tegen trips.
 • Bij toepassing tijdens de bloei niet mengen met fungiciden uit de groep van de triazolen (FRAC groep 3). 

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina "Tijd voor Aardbei" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

      

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science
Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd.