Producten

Ook in 2023 is er weer een Bayer Akkerbouw Platform in Lelystad

VIDEO: Bekijk hier een voorproefje van ons proevenplatform in Lelystad

Op het platform liggen verschillende demo-proeven in wintertarwe, zomergerst, aardappelen, maïs en suikerbieten. Ook zijn er proeven in peen en uien.  

In deze proeven aandacht voor onkruid, ziekten en plagen. Daarnaast leggen we dit jaar weer drie zgn. multiweed proeven aan. Hierin worden verschillende onkruiden gezaaid en een brede reeks aan herbiciden toegepast.

Ook is er aandacht voor de nieuwste DEKALB maïsrassen en brengen onze collega’s van Seminis de nieuwste rassen in peen en uien onder de aandacht.

Bekijk hier de video van Simon Jensma, Crop Advisor Akkerbouw: