Producten

Strategie tegen bodemgebonden ziekten in ui

Meerwaarde van een grondbehandeling Rudis en Serenade

 

Na een zeer bewogen teeltseizoen van afgelopen jaar worden de eerste plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Tijdens de teelt hebben we het afgelopen jaar problemen gezien met Fusarium en bacterierot maar ook nu in de bewaring valt het niet in alle gevallen mee. De problemen zijn gerelateerd aan de weersomstandigheden gedurende het groeiseizoen. Vroeg veel neerslag en daarna droogte met zomerse temperaturen hielpen de bodemgebonden ziekten in de hand. 

Er zijn diverse maatregelen waarover nagedacht dient te worden om een goede oogst te kunnen veiligstellen. Naast perceel- en rassenkeuze moet ook worden nagedacht welke middelen tegen de bodemgebonden ziekten kunnen worden ingezet.

 

Onderzoek effecten in zaaiuien

Het afgelopen jaar hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn van de inzet van Rudis en Serenade in de teelt van zaaiuien om de bodemgebonden ziekten te beheersen. 

Op een 11-tal percelen hebben we de effecten onderzocht van de grondbehandeling van Rudis + Serenade in zaaiuien. De middelen zijn volvelds toegepast en ingewerkt voor zaai. Tijdens het seizoen was een betere beworteling een effect wat we op elk perceel terugzagen ten opzichte van de standaard (grondbehandeling Rudis). De combinatie van Rudis + Serenade gaf daarnaast een 4% meeropbrengst en minder uitval van fusarium en bacterie in de bewaring. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de toevoeging van Serenade een interessante meerwaarde biedt om een verhoogde opbrengst te behalen en een gezondere ui in de bewaring over te houden. 

 

Toepassing

Serenade kan worden op de volgende manieren worden toegepast: 

  • Serenade 5 L/ha toevoegen aan de Rudis, volvelds toepassen en inwerken
  • Serenade 5 L/ha toepassen op de rij met vloeibare toepassingsapparatuur tijdens zaai

Serenade heeft een breed etiket en mag in alle uien (zaaiui, 1e jaars, 2e jaars, sjalot, picklers, zilverui) worden toegepast met een grondbehandeling.

Ook wanneer er geen Rudis gebruikt wordt, kan er wel voor een Serenade grondbehandeling gekozen worden, om zo een weerbaarder gewas te realiseren.

Met de grondbehandeling wordt gebruik gemaakt van de sporen van de bacteriën vanuit de Serenade. Deze zijn bestand tegen de weersomstandigheden die in het voorjaar aan de orde kunnen zijn.

Serenade kan worden gecombineerd met vloeibare startmeststoffen. Test vooraf de tankmixen met de gewenste hoeveelheid water bij toepassen en gebruik filters groter dan 100 mesh.

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina Uien voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Bent u geïnteresseerd in telerervaringen lees dan de interviews uit onze Koerier door HIER te klikken.

Klik op één van onderstaande logo's voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.