Producten

Propulse zorgt voor kwaliteitsverbetering in maïs(kuilen) en portemonnee!

Schimmelziekten in maïs
In maïs kunnen diverse schimmelziektes voorkomen. Propulse heeft een werking op Helminthosporium soorten, beter bekend als bladvlekkenziekte. Ook wordt Kabatiëlla zeae (oogvlekkenziekte) bestreden. Daarnaast pakt Propulse ook nog roest mee en worden Fusarium die verantwoordelijk is voor de productie van Mycotoxinen aangepakt. Een positief effect op de gehele plantopbrengst en het uiteindelijke kwaliteit van het ruwvoer!
 
Blad- en oogvlekkenziekte
Afbeelding 1 - Helminthosporium turcicum
 
Afbeelding 2 - Helminthosporium carbonum

H. turcicum en H. carbonum zien we het meest in onze gebieden met gematigde temperaturen van 18-25°C. Maar ook zijn er fysio’s die bij 30°C optimaal kunnen infecteren. Helminthosporium heeft om goed te kunnen groeien en zich te kunnen vermenigvuldigen, perioden met hoge luchtvochtigheid, dauw en geregeld een regenbui nodig. 

 
 
Afbeelding 3 - Kabatiella zeae
 
Eyespot, of oogvlekkenziekte, is een bladvlekkenziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel Kabatiella zeae, komt met name in koelere vochtige omstandigheden tot ontwikkeling. 
 
 
Resultaten
 
Uit diverse proeven blijkt de goede werking van Propulse op bladvlekkenziekte en overige schimmels in de teelt van maïs.
 
Grafiek 1 - schade in % bij verschillende tijdstippen inzet van 1,0 ltr/ha Propulse. Een late toepassing geeft het beste resultaat.
 
Grafiek 2 - DON reductie in % door de toepassing van Propulse
 

Afbeelding 4 - werking van Propulse in de praktijk op Oogvlekkenziekte
 
Resultaten Schothorst feed research BV 
Ook is er een vervoederingsproef uitgevoerd door Schothorst feed research. Maïs behandeld met Propulse is gedurende 8 weken door 48 melkkoeien getest. Enkele opvallende zaken uit deze vervoederingsproef:
  • Extra opbrengst van 2170kg DS/ha maïs behandeld met Propulse!
  • De maïs behandeld met Propulse lijkt smakelijker te zijn er is een verhoogde opname waargenomen (100 gram per koe per dag) met maïs behandeld met Propulse.
  • De melkproductie nam toe met 400 gram per koe bij maïs behandeld met Propulse.
  • Bij een melkprijs van €26,44 /100kg was de extra melkopbrengst per koe per dag €0,15 van Propulse behandelde maïs t.o.v. onbehandelde maïs.
  • Bij een melkprijs van €26,44 /100kg bedroeg de extra melkopbrengst per ha €288,33 maïs behandeld met Propulse t.o.v. onbehandeld.
  • Bij een melkprijs op dit moment van €60,- /100kg bedraagt de extra melkopbrengst per ha €659,04 maïs behandeld met Propulse t.o.v. onbehandeld.

Kortom bij een lage of hoge melkprijs, maïs behandeld met Propulse kan altijd uit!

 

Advies

Afgelopen periode zijn de omstandigheden voor ontwikkeling van de diverse schimmels goed geweest. Door vocht en gematigde temperaturen kunnen de schimmels de maïs infecteren. Dit is heel anders dan de afgelopen jaren toen het nu juist erg droog was. Controleer daarom uw perceel en voer indien nodig een bespuiting uit. Zorg ervoor dat de boom van de spuit voldoende hoog kan komen (er net overheen of boven door het gewas). Let ook op de stevigheid van het gewas. Door de regen en snelle groei zijn sommige percelen mogelijk gevoelig voor breuk van de stengel. Stel de bespuiting dan even uit.

Voer een bespuiting uit vanaf pluim zichtbaar (BBCH 53) tot eind bloei (BBCH 69) met 1,0 l/ha Propulse

 

Meer informatie?
Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:
 

 

 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.