Producten

Vochtige omstandigheden tijdens de fruitoogst

Bescherm de appels en peren tegen spatschurft en vruchtrot met Serenade

De pluk van o.a. Elstar en Conference is van start gegaan bij veel telers. Daarbij wordt de komende periode met regelmaat regen verwacht. 

Met Serenade is er nu nog de mogelijkheid om kort voor de oogst en tussen het plukken door de vruchten te beschermen tegen spatschurft en vruchtrot tijdens de bewaring. Ook dit jaar heeft Serenade in diverse proeven weer laten zien dat het een goede bijdrage kan leveren aan de bestrijding van spatschurft.

Serenade laat geen residu achter op het fruit en kan daardoor tot op de dag voor de oogst worden ingezet (veiligheidstermijn van 0 dagen).  

De spuitinterval van Serenade betreft 5 dagen, indien Serenade solo wordt toegepast is de adviesdosering 5 l/ha.

Samenvattend:

Serenade in het afspuitschema:

  • bewezen effectief tegen schurft, Botrytis en andere vruchtrotschimmels
  • kan worden ingezet tot op de dag van de oogst
  • laat geen residuen na


Meer informatie?

Klik op één van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie