Producten

Uitbreiding etiket Batavia in het zachtfruit

Meer mogelijkheden voor de bestrijding van zuigende insecten

Het Ctgb heeft op verzoek van Bayer het etiket van Batavia uitgebreid met een aantal kleine teelten middels een zogenaamde NL KUG aanvraag. In de fruitteelt betreft het de volgende teelten:

 • Kiwibes (onbedekte teelt) gewasbehandeling na de bloei 
 • Bessen* (onbedekte teelt) gewasbehandeling na de bloei en na de oogst
 • Bessen* (bedekte teelt) gewasbehandeling uitsluitend na de oogst
 • Braam en framboosachtigen nu ook inzetbaar in de bedekte teelt na de oogst

*Onder bessen wordt verstaan, rode bes, blauwe bes, zwarte bes, kruisbes, veenbes, moerbei, rozenbottel, vlierbes, blauwe honingbes en overige bessen.


Batavia is een insecticide op basis van de twee zijdig systemisch werkende actieve stof spirotetramat. Ook wel bekend van Movento. Batavia kan worden ingezet tegen een reeks aan zuigende insecten in het zachtfruit zoals de diverse voorkomende bladluizen, dop en schildluizen, bladvlooien, wolluizen, witte vlieg, trips en blad- en topgalmuggen. Batavia is veilig voor de nuttigen en past daarom ook uitstekend in de geintregreerde teelt.  

 • Aandachtspunten bij de toepassing Batavia:
 • Batavia toepassen met voldoende water (minimaal 1000 L/ha)
 • Dosering 0,75 L/ha, maximaal  2 toepassingen per 12 maanden
 • Bespuiting uitvoeren op een groeizaam gewas voor de meest optimale opname
 • Niet gemengd spuiten met fungiciden, insecticiden of (blad) meststoffen
 • Houd een spuitinterval aan van 14 dagen
 • Niet in de bloei toepassen

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.