Producten

Phytophthora-bestrijding in de 2e helft van het groeiseizoen van de consumptie- en zetmeelaardappelen met Infinito

Maak de juiste keuze t.a.v. zekerheid bladbescherming, knolbescherming en afwisselen van middelen

Afb. 1 Phytophthora-bespuiting in aardappelen in de Noordoostpolder

Ondertussen vordert het groeiseizoen van de consumptie- en zetmeelaardappelen. In veel schema’s is begonnen met Revus òf Valbon, eventueel gevolgd door een blok met Zorvec Enicade met toevoegingen. Maar welk middel moet daarna ingezet worden? De huidige weersomstandigheden (met regelmatig neerslag) zorgen namelijk voor gunstige omstandigheden voor Phytophthora en de juiste middelenkeuze en spuitinterval zijn belangrijk voor de bestrijding hiervan. Infinito is al jaren bewezen betrouwbaar tegen Phytophthora. Onderstaand een aantal aspecten die dat bevestigen.


Werkt Infinito ook op de nieuwe veel voorkomende Phytophthora-kloon EU 36?

Uit het veldonderzoek van 2019 is naar voren gekomen dat het aandeel van de EU-36 in de Phytophthora populatie weer is toegenomen. Dit is een agressieve Phytophthora-kloon! In 2019 hebben we daarom met Infinito onderzoek laten uitvoeren tegen verschillende klonen: Blue-13, EU-37 en de EU-36. Het onderzoek bevestigde dat er geen verschil in bestrijding is gevonden! Conclusie: Infinito werkt dus net zo betrouwbaar op alle huidige isolaten.Afb. 2 Isolaten onderzoek voorjaar 2019 uitgevoerd bij PPO-WUR Lelystad


Is afwisselen van middelen belangrijk?

Wereldwijd zien we in veel teelten problemen ontstaan met bestrijding van ziekten door eenzijdig gebruik van middelen. Dit heeft veel aandacht van de gewasbeschermingsindustrie. Veel toegepaste Phytophthora fungiciden in de Nederlandse aardappelteelt zijn Zorvec Ntec, Canvas en Ranman Top. Deze bevatten alle drie werkzame stoffen die behoren tot FRAC code 21 groep. Door inzet van Infinito in het schema worden twee werkzame stoffen ingezet: Propamocarb-HCL (FRAC code 28) en Fluopicolide (FRAC code 43).

Deze beide behoren tot een andere chemische groep en het afwisselen van chemische groepen werkzame stoffen voorkomt resistentieproblemen. Als er in de nabije toekomst belangrijke multi-site fungiciden weg gaan vallen, wordt dat nóg belangrijker.

 

Als Infinito tot het eind van de teelt wordt ingezet, is er dan voldoende knolbescherming?

Infinito is sinds 2007 op de Nederlandse markt. Sindsdien is er ontzettend veel onderzoek gedaan naar de knolbescherming. De conclusie is steeds dezelfde: Infinito is qua knolbescherming altijd minimaal vergelijkbaar met het beste object. Ook als er werd gespoten op een afstervend gewas!

Dit werd nogmaals bevestigd in een onderzoek van 2019 op twee locaties op zware kleigrond in Meteren en Nieuw Beerta, waarbij doorspuitschema’s werden uitgevoerd. We hebben hier de vergelijking uitgevoerd met alleen de werkzame stof fluopicolide:


Grafiek 1. Onderzoek 2019 Meteren en Nieuw Beerta Infinito

 

Conclusie

In dit onderzoek wordt de goede knolziek-werking van fluopicolide in Infinito wederom bevestigd!


Advies

  • bij zeer lage infectiedruk:         0,9 l/ha Infinito
  • normale omstandigheden:        1,2 l/ha Infinito
  • bij hoge infectiedruk:               1,2 l/ha Infinito + 0,2 kg/ha Curzate Partner
  • bij zeer hoge infectiedruk:        1,6 l/ha Infinito eventueel i.c.m. 0,2 kg/ha Curzate Partner

Samenvatting

Infinito geeft flexibiliteit en zekerheid onder alle omstandigheden.


Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

Revus is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Crop Protection
Valbon is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe
Canvas is een geregistreerd handelsmerk van Nufarm
Zorve Ntec is een handelsmerk van Production Agriscience Netherlands

Ranman Top zijn geregistreerde handelsmerken van ISK Biosciences Europe
Shirlan Gold is een geregistreerd handelsmerk van FMC Operational Netherlands
Curzate Partner is een geregistreerd handelsmerk van Production Agriscience Netherlands