Producten

Hou Botrytis en echte meeldauw in tomaat buiten de deur

Wacht niet te lang met ingrijpen

Door het donkere en natte weer van de afgelopen weken hebben we te maken met klimaatomstandigheden waarbij Botrytis en echte meeldauw zich zeer goed kunnen ontwikkelen in het tomatengewas.

Afb.1 Echte meeldauw in tomaat

Om een aantasting te voorkomen dient men preventief te druppelen met Luna PRIVILEGE. Doordat de actieve stof in de plant zit, krijgen Botrytis en echte meeldauw geen kans om in de stengel of op het blad van de plant te groeien.

De biologische fungiciden Serenade of Sonata passen prima na een toepassing Luna PRIVILEGE. Dit zijn beide biologische fungiciden zonder MRL en passen zeer goed in een resistentiemanagementschema. Serenade bestrijdt zowel meeldauw als Botrytis en Sonata is vooral op meeldauw gericht.

 

Dosering en toepassing

Luna PRIVILEGE:

  • Gebruik de etiketdosering van 40ml per 1000 planten/stengels met een maximale dosering van 1 ltr/ha. Verlaag deze dosering niet om resistentie van Luna PRIVILEGE te voorkomen.

 

Serenade:

  • Gebruik de etiketdosering van 8 L / ha,  533 ml/ 100 l water (omgerekend naar 1500 L water). Voeg altijd een uitvloeier toe!

 

Sonata:

  • Gebruik de etiketdosering van 10 L / ha, dit 667 ml/ 100 l water (omgerekend naar 1500 L water). Voeg altijd een uitvloeier toe!

 

Advies

Pas preventief een druppelbehandeling met Luna PRIVILEGE toe. Twee tot drie weken na deze toepassing starten met Serenade of Sonata in een wekelijks schema om Botrytis en meeldauw geen kans meer te geven.

 

TIP:

Bezoek de website van Bayer Crop Science https://agro.bayer.nl voor meer nuttige tips en aanbevelingen voor het gebruik van Luna PRIVILEGE, Serenade en Sonata in de teelt van tomaat.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.