Producten

Insectenbestrijding met Sivanto Prime in de fruitteelt

Sivanto Prime, uitstekende werking tegen zuigende en stekende insecten in de fruitteelt

Sivanto Prime is nu ruim een jaar beschikbaar voor de fruitteelt. Het is een middel op basis van de werkzame stof flupyradifurone uit de groep van de butenoliden. Het heeft een uitstekende werking tegen zuigende en stekende insecten en past erg goed in een geïntegreerd teeltsysteem.  

De gewasontwikkeling is in volle gang en dat geldt ook voor de insectenpopulaties. Komende weken worden cruciaal voor een succesvolle bestrijding voor tal van plaaginsecten in het fruit.

Sivanto Prime kan in de fruitteelt worden ingezet tegen de diverse voorkomende plaaginsecten zoals:

 • Roze appelluis en tevens ook alle overige luizen  
 • Appelzaagwesp
 • Groene appelwants
 • Appelbloesemkever en perenknopkever
 • Perenbladvlo

Toepassingstijdstippen en doseringen:  

Zet bij het uitkomen van de stammoeders van de roze appelluis Sivanto Prime in. Zorg ervoor dat er in een vroegtijdig stadium gespoten wordt. Als de bladeren eenmaal ingekruld zijn dan is het lastig om de roze appelluis goed te kunnen bestrijden. Timing is cruciaal, de ervaringen uit seizoen 2019 waarin de luisbestrijding lastig is verlopen bevestigen dit.

Afb. 1 Roze appelluis

Behalve de roze appelluis bestrijd Sivanto Prime ook de overige luizen waaronder bloedluis. Voor de bestrijding van bloedluis is het wenselijk om de onderste doppen schuin naar boven te richten om deze luizen goed te raken.      

Indien zaagwesp of groene appelwants de belangrijkste problemen vormen in het perceel, zet dan begin bloei/ halverwege de bloei Sivanto Prime in met een dosering van 0,6 L/ha.  Vanaf de volle bloei in appels mag de dosering van Sivanto Prime worden verhoogd naar maximaal 0,9 L/ha. Let op: in appel mag Sivanto Prime in de dosering van 0,4 L/ha 1 keer 12 maanden worden ingezet. De hogere doseringen slechts 1 keer per 24 maanden.  

In de teelt van peren kan Sivanto Prime worden ingezet tot en met de bloei om perenbladvlooien en de voorkomende luizen te bestrijden. Let op: in peren mag Sivanto Prime slechts 1 keer per 24 maanden worden ingezet met een maximum dosering van 0,9 L/ha.    

 

Voordelen van Sivanto Prime:

 • Bestrijdt stekende en zuigende insecten in de fruitteelt
 • Snelle aanvangswerking
 • Werking via contact én opname
 • De werkzame stof wordt opgenomen in het blad en verplaatst zich in de richting van de sapstroom
 • Effectief tegen nimfen, larven en volwassen stadia
 • Past in de geïntegreerde fruitteelt

 

 

*Sivanto Prime mag tijdens de bloei worden toegepast mits niet gemengd wordt met een fungicide uit de groep van de DMI-fungiciden (FRAC groep 3) zoals bijvoorbeeld middelen op basis van tebuconzazool, penconazool of difenoconazool.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.