Producten

Roundup Dynamic, de nieuwe standaard

Op de collegevergadering van mei heeft het Ctgb besloten om een toelating te verlenen voor Roundup Dynamic.

 

Roundup Dynamic is een nieuwe, hoog geconcentreerde glyfosaatformulering. 

 

Het product bevat 500 g/l glyfosaat en is als onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneelgebruik breed inzetbaar in tal van segmenten.

 

Roundup Dynamic zal na de zomer op de markt gebracht worden als opvolger van Roundup Ultimate.