Producten

Met Cantack maakt spintmijt geen kans

Het spintseizoen is al enkele weken onderweg en begint nu toch op meerdere bedrijven grote vormen aan te nemen met gele planten en groeiremming als gevolg. 

Vanwege de snelle populatieopbouw van spint zien we bij meerdere gevallen dat de roofmijten het niet voldoende oppakken of kunnen bijhouden.

Dan komt Cantack in beeld!

Cantack is een contactmiddel en heeft een sterke knockdown werking wat ideaal is om de spintpopulatie snel te reduceren en de nuttige bestrijders de kans te geven het natuurlijk evenwicht te laten herstellen.

 

Afb.: spintroofmijt (Phytoseiulus persimilus) tussen spintmijten (Tetranychus urticae)

 

Deze acaricide is veilig voor alle nuttige bestrijders.

Daarnaast is dit spintmiddel ongevoelig voor zomerse omstandigheden waardoor het goed kan worden toegepast bij temperaturen tussen de 20 - 30°C.

 

Toelating

Cantack is toegelaten in een groot aantal bedekte teelten: tomaat, komkommer, aubergine, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, bessen en framboos- en braamachtigen. 

Het gewasbeschermingsmiddel mag 2x per 12 maanden worden toegepast. De dosering is 0,1% (100 ml/100L) met een max van 1L/ha.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.