Producten

Kansen voor de vergroening in bedekte en onbedekte teelten

Recente uitbreidingen etiket Serenade opent nieuwe mogelijkheden

In de April vergadering van het Ctgb is het etiket van Serenade fors uitgebreid.

Het reeds uitbreide Serenade etiket is enerzijds nog verder uitgebreid met bladtoepassingen maar ook met bodem-, druppel-, drench- en dompeltoepassingen.

 

Worteltoepassingen

Voor vrijwel alle teelten met uitzondering van bieten, granen, mais, uien en nog enkele teelten zijn er nu mogelijkheden om Serenade bij de wortel toe te passen. Er is inmiddels in de teelt van peen, aardappelen en sierteelt al veel ervaring opgedaan met deze toepassing. Duidelijk is dat een toepassing van Serenade rondom de wortel bijdraagt aan de bestrijding van bacterieziekten en schimmelziekten, een groter wortelgestel en een betere opname van voedingsstoffen. Kortom, deze toepassing draagt sterk bij aan bestrijding van bodemziekten en bacteriën in het gewas. Daarnaast wordt de plant aangezet tot het activeren van het zelfverdedigingsmechanisme en is er sprake van een verbetering van de opname voedingsstoffen.

Voorbeelden van effecten die zijn waargenomen:


Figuur 1. Verbeterde opname micro elementen (Serenade project aardappel 2019, veurtoepassing)Figuur 2. Verbetering schilkwaliteit door bestrijding Streptomyces na toepassing SerenadeFiguur 3. Effecten op beworteling hyacint


Figuur 4. Effecten op wortelvorming stoloonwortels (lab proef)


Quote chrysantenteler: “Nu mijn stekken worden behandeld met Serenade en ik de grond behandel met Serenade oogst ik significant zwaardere takken.” 


Bladtoepassing

Qua bladtoepassingen staan vrijwel alle gewassen op het etiket behalve de aardappels, granen, uien en mais en nog een paar teelten. Verder staan vrijwel alle gewassen op het etiket. In de buitenteelten is de adviesdosering voor de meeste gewassen 5 l/ha. Hiermee kan Serenade worden ingezet ter bestrijding van echte meeldauw, Alternaria, Septoria, Venturia, Botrytis en Sclerotinia. In veel gewassen is naast veel onderzoek ook op ruime schaal praktijkervaring opgedaan. Daarin is bewezen dat Serenade een deel van de chemie kan vervangen en zo kan bijdragen aan vergroening van de land- en tuinbouw.


Deze enorme uitbreiding van de mogelijkheden met Serenade in de land- en tuinbouw biedt ruime kansen om de gewasbescherming te vergroenen. Naast Serenade zijn er ook nog de volgende groene  producten beschikbaar met etiketten die vrijwel de gehele land- en tuinbouw afdekken:Klik hier voor de PDF van CTGB het nieuwe etiket van Serenade.


En door te klikken op het onderstaande logo, gaat u naar het product pagina:


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.