Producten

Breedbladigen hebben bijna altijd gezelschap van grassen in de wintertarwe

Cossack Star geeft de mogelijkheid om dit aan te pakken

Afhankelijk van de regio hebben we te maken met onkruiden als kamille, kleefkruid, hoenderbeet, paarse dovenetel, varkensgras en de ereprijssoorten.

Het komt zelden voor dat we geen grasachtigen vinden; vooral straatgras zien we veel veelvuldig verschijnen.

Daarnaast zien we dat steeds meer telers later in het seizoen worden verrast door opslag van raaigrassen.

 

  

  Afb. 1: Een veel voorkomend beeld op zavelgronden, straatgras en kamille

 

  Afb. 2, 3 en 4: Klimopereprijs, kleefkruid, hoenderbeet en kamille

 

Cossack Star is een kant- en klaar product dat uitermate geschikt is voor de tarweteler die een breed scala aan breedbladige onkruiden heeft.

Het relatief hoge gehalte aan iodosulfuron maakt Cossack Star tot het sterkste middel tegen straatgras.

Bedenk dat bestrijding van straatgras in wintertarwe cruciaal  is en het de druk van straatgras in de andere teelten in het bouwplan duidelijk kan verminderen.

Ook wordt opslag van de raaigrassen hiermee vroegtijdig aangepakt.

 

 

Advies wintertarwe:

 

Aandachtspunten bij de toepassing:

  • Onkruiden moeten aan de groei zijn!
  • Hoe kleiner de onkruiden, hoe beter het resultaat.
  • Toepassen bij groeizaam weer (temperatuur boven de 5°C en luchtvochtigheid hoger dan 60%).
  • Vermijd toepassing bij nachtvorst.
  • Minimale droogtijd 2 uur, indien toegepast op een droog gewas.

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaand logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

  

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.