Producten

Serenade voortaan regulier toegelaten als bactericide in pitvruchten

Etiket Serenade aangepast

Tot op heden was Serenade in de onbedekte teelt van pitvruchten inzetbaar voor de bestrijding van bacterievuur via de procedure Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddel, oftewel KUG. Voor een etiket uitbreiding via een KUG procedure wordt door het Ctgb geen onderbouwing gevraagd voor effectiviteit en gewasveiligheid.

Omdat er voor Serenade uitvoerig onderzoek gedaan is naar de werking tegen bacterievuur acht het Ctgb de werking voldoende onderbouwd waardoor er nu een reguliere toelating voor Serenade is toegekend.

Toepassing

Serenade mag in pitvruchten maximaal 9x worden toegepast met een interval van 5 dagen. De adviesdosering is 5 ltr per hectare. Voor een goede werking tegen bacterievuur is het van belang om de bestrijding preventief te starten. Naast de werking tegen bacterievuur heeft Serenade ook een goede werking tegen o.a. meeldauw, schurft, Botrytis en in het buitenland is ook werking tegen Stemphylium aangetoond. Onderzoek heeft aangetoond dat Serenade in de zomerperiode een uitstekend alternatief is voor Captan.

Nieuw W nummer: W7

Er is geen uitverkoop- en opgebruiktermijn van toepassing voor verpakkingen met een oud W nummer.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.