Producten

Wittevlieg in aardbei, een blijvend probleem

Sivanto Prime en Flipper, onderdeel van de strategie tegen wittevlieg in aardbei

Nu de doorteelten onder glas weer enkele weken aan de groei zijn, wordt het ook weer tijd om de strategie voor het aanpakken van ziekten en plagen uit te zetten. Één van de lastigste insecten waar men in de aardbeienteelt mee te maken heeft is kaswittevlieg (Trialeurodes vaporarium).

Voor de groei van de larven van dit insect zijn veel eiwitten nodig. Door de opname van plantsappen krijgen ze ook veel suikers binnen. Het teveel aan suikers wordt uitgescheiden en kennen we als honingdauw. Dit geeft die plakkerige bladeren en vruchten waarop groei van roetdauwschimmels plaats kan vinden. Een grote populatie kaswittevlieg kan zo leiden tot kwaliteitsproblemen en opbrengstderving.

Door zijn leefwijze is het zeer lastig om de wittevlieg goed aan te pakken. De eitjes worden aan de onderzijde van het blad afgezet, in de vorm van een hoefijzer. Hierna volgen er 4 larvale stadia waarvan het eerste stadia (crawlers) nog mobiel is. De ontwikkeling van ei tot volwassen insect duurt, afhankelijk van de temperatuur, zo’n 4-5 weken.

Het is van belang om populatieopbouw te voorkomen. Zorg ervoor dat er tijdig insectenvangers worden opgehangen om de wittevlieg te signaleren. Bij aanwezigheid van de eerste adulten kan er gekozen worden om een behandeling uit te voeren met het biologische middel Flipper.

Worden er al eitjes waargenomen op de onderzijde van de bladeren, zet dan Sivanto Prime in. Sivanto Prime heeft een prima contactwerking, werkt translaminair en wordt opwaarts systemisch door de plant getransporteerd. Stel de doppen van de spuitmachine zo af dat de gehele plant wordt bedekt. Probeer zo goed mogelijk de onderzijde van de bladeren te raken, omdat de wittevlieg zich daar bevindt. Indien nodig deze toepassing herhalen. Ter afwisseling kan er nogmaals een behandeling met Flipper worden uitgevoerd. In proeven geeft toevoeging van Flipper aan Sivanto Prime een positief resultaat.

 

Afb.1. Wittevlieg kan op aardbei veel schade veroorzaken

 

Sivanto Prime

 • Dosering wittevlieg 0,0625%
 • Maximaal watervolume 1000 l/ha
 • 2x per 12 maanden
 • 3 dagen veiligheidstermijn
 • Selectief op nuttigen
 • Veilig voor bijen en hommels

Flipper

 • Dosering 1%
 • Maximale hardheid water 16,8 ֯ dH
 • Gebruik voldoende water (>1000 l/ha)
 • Geen veiligheidstermijn
 • Geen MRL
 • Niet meer dan 3x opeenvolgend toepassen
 • Interval aanhouden van 7 dagen