Producten

Etiket uitbreiding Sivanto Prime in de boomkwekerij

Meer mogelijkheden voor de insectenbestrijding met Sivanto Prime

Recent is het etiket van Sivanto Prime nog verder uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om Sivanto Prime in te zetten in de grondgebonden onbedekte teelten.Dosering

De dosering bedraagt 0,5 l/ha en mag 1 x per 12 maanden worden ingezet. Sivanto Prime heeft een breed werkingsspectrum en kan worden ingezet tegen diverse luizen, kevers, wantsen en andere stekende en zuigende insecten.    Voordelen

  • Bestrijdt stekende en zuigende insecten in de boomkwekerij
  • Snelle aanvangswerking
  • Werking via contact én opname
  • De werkzame stof wordt opgenomen in het blad en verplaatst zich in de richting van de sapstroom
  • Effectief tegen nimfen, larven en volwassen stadia
  • Past in de geïntegreerde tuinbouw

 

Advies

Gezien de diversiteit aan gewassen in de boomkwekerij, altijd eerst proefbespuiting uitvoeren om de verdraagzaamheid van het gewas te testen. Houd rekening met de aanvullende toepassingsvoorwaarden bij de inzet van Sivanto Prime.Meer informatie

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.