Producten

Grote uitbreiding etiket Serenade gerealiseerd

Zeer brede toepassing mogelijk via blad- en worteltoepassingen

Voor Serenade, het biologische product op basis van de bacterie Bacillus amiloliquefaciens QST 713 is een zeer grote uitbreiding  gerealiseerd. Op het etiket staan nu zeer veel teelten voor zowel blad-, grond-, dompel- , druppel- dan wel drench behandeling.

 

Bladtoepassingen

De lipopeptiden in de formulering van Serenade spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van een breed spectrum aan schimmels op het blad. In veel gewassen wordt Serenade reeds met succes toegepast. Qua bladtoepassing stonden al zeer veel gewassen op het etiket. Met deze uitbreiding staan nu alle gewassen op het etiket behalve de teelt van aardappelen, granen, mais, raaigrassen, groenbemesters, voedergewassen, wede, meekrap, miscanthus, olifantsgras, uien en suikermais. In de tabel onder aan dit bericht zien we de uitbreidingen voor bladtoepassingen die nog niet aanwezig waren op het W7 etiket

 

Toepassingen gericht op de bodem

De sporen in de formulering van Serenade laten de bacterie Bacillus amiloliquefaciens QST 713 koloniseren op de wortels. De bacterie maakt gebruik van de suikers die plantenwortels uitscheiden om zich verder te ontwikkelen op de plantenwortels. Tijdens deze ontwikkeling worden wederom lipopeptiden gevormd die de plantenwortels beschermen tegen schimmelziekten. Ook zien we in proeven en in de praktijk dat een aantasting door bacteriën (ondergronds maar ook bovengronds) wordt voorkomen. Qua grondtoepassing stond reeds de toepassing in aardappelen, wortel- en knolgewassen, bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt), bloemisterijgewassen (grondgebonden, bedekte teelt) en bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)  op het etiket.  In onderstaande tabel staan de uitbreiding naar grond-, dompel- , druppel- dan wel drench behandelingen weergegeven.

 

Mogelijkheden Serenade

Serenade kan nu op vrijwel elke mogelijke wijze van toepassing en in heel veel teelten worden toegepast ter bestrijding van bacteriën en schimmels. Daarnaast zien we dat door worteltoepassingen voedingselementen beter worden opgenomen door Serenade, opbrengsten positief gestimuleerd worden en de plant weerbaarder is tegen abiotische stress. Kortom, een toepassing van Serenade maakt de plant weerbaar tegen abiotische en biotische stress. Meerdere vliegen in één klap.

In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de uitbreidingen van het etiket ten opzichte van het W7 etiket.

Voor verpakkingen met oud etiket (W6) is geen uitverkoop- en opgebruiktermijn vastgesteld.

Klik hier voor het tabel:

 

Kijk voor meer informatie op onze website of klik op het onderstaande logo voor alle productinformatie: 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.