Producten

Insectenbestrijding met Sivanto Prime in de fruitteelt

Sivanto Prime heeft een sterke werking tegen zuigende en stekende insecten in de fruitteelt

De gewasontwikkeling gaat gestaag door en dat geldt ook voor de insectenpopulaties. Nu er stabieler weer wordt voorspeld met hogere temperaturen is het belangrijk om alert te zijn op de insectenbestrijding. Komende weken worden belangrijk voor een succesvolle bestrijding voor tal van plaaginsecten in het fruit.

Sivanto Prime kan in de fruitteelt worden ingezet tegen de diverse voorkomende plaaginsecten zoals: 

 • Roze appelluis en tevens alle overige luizen 
 • Appelzaagwesp 
 • Groene appelwants 
 • Appelbloesemkever en perenknopkever
 • Perenbladvlo 

 

Afb.: Luisappels veroorzaakt door roze appelluis

 

Toepassingstijdstippen en doseringen 

Sivanto Prime bestrijdt de roze appelluis effectief en legt tevens een belangrijke basis voor de bloedluisbestrijding. Voor de bestrijding van bloedluis is het wenselijk om de onderste doppen schuin naar boven te richten om deze luizen goed te raken. Daardoor wordt ook de onderkant van de takken goed wordt geraakt. 

Indien zaagwesp of groene appelwants het belangrijkste probleem vormt in het perceel, zet dan begin bloei/ halverwege de bloei Sivanto Prime in met een dosering van 0,6 L/ha.  Vanaf de volle bloei in appels mag de dosering van Sivanto Prime worden verhoogd naar maximaal 0,9 L/ha. 

In de teelt van peren kan Sivanto Prime worden ingezet om perenbladvlooien van de eerste generatie en de voorkomende luizen te bestrijden. Tevens worden in de periode van afbloei de larven van de perengalmug in de peer bestreden door de zeer sterke systemische werking van Sivanto Prime. Gebruik hiervoor de hoge dosering van 0,9 L/ha. 

 

Voordelen van Sivanto Prime

 • Bestrijdt stekende en zuigende insecten in de fruitteelt.
 • Snelle aanvangswerking.
 • Werking via contact én opname.
 • De werkzame stof wordt opgenomen in het blad en verplaatst zich in de richting van de sapstroom.
 • Effectief tegen nimfen, larven en volwassen stadia.
 • Sivanto Prime is veilig voor de nuttigen en past goed in de geïntegreerde fruitteelt.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer productinformatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.