Producten

Sivanto Prime, een welkome aanvulling tegen insecten in aardappelen

Een modern insecticide voor de bescherming tegen bladluizen en coloradokevers

Sivanto Prime was al toegelaten in verschillende tuinbouwgewassen tegen een breed scala van zuigende insecten en nu is Sivanto Prime ook toegelaten in alle aardappelteelten tegen bladluizen en coloradokevers. Ook voor de virusbestrijding in pootaardappelen kan Sivanto Prime worden ingezet. Daarnaast werkt het ook goed tegen wantsen en cicaden.

Sivanto Prime bevat flupyradifurone 200 g/l, een werkzame stof uit de nieuwe chemische subgroep 4D van de butenolides. Flupyradifurone heeft een onderscheidend werkingsmechanisme.

 

 

Toepassing en werking

Sivanto Prime mag worden toegepast wanneer 10% van de planten elkaar tussen de rijen raken (stadium 31) en mag dus voor, tijdens als na de bloei worden ingezet. De toelating betreft 1 toepassing per jaar. Tijdens de bloei niet mengen met triazolen.

Sivanto Prime heeft een snelle aanvangswerking en wordt door het blad opgenomen. De actieve stof verplaatst zich in de opwaartse sapstroom. Daarnaast verdeelt Sivanto Prime zich translaminair naar de onderzijde van het blad. Door deze systemische eigenschappen herverdeelt de actieve stof zich snel en gelijkmatig over het gehele blad, zodat verscholen insecten worden bestreden. De voedselopname wordt snel gestopt en daardoor ook de virusoverdacht. Na 2 dagen is er grote afdoding van de bladluizen bereikt! De beste bestrijding van coloradokevers wordt verkregen door een toepassing uit te voeren op de larven.

Sivanto Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem, is veilig voor bijen en de meeste nuttige insecten en mag in bloeiende gewassen worden toegepast.

 

DRT in aardappelen

Op percelen langs oppervlaktewater geldt een DRT75 en een teeltvrije zone van 1,5 m of een DRT97,5.

Op percelen NIET langs oppervlaktewater geldt een DRT75 en een teeltvrije zone van 1,25 m of een DRT97,5.

Export van aardappelen die behandeld zijn met Sivanto Prime naar het Verenigd Koninkrijk (behalve Noord Ierland) is vooralsnog niet mogelijk omdat daar nog geen MRL is vastgesteld voor de flupyradifurone. Deze wordt eind volgend jaar verwacht. Eén en ander heeft te maken met de Brexit. Alle MRL's vastgesteld in de EU na 31-12-2020 zijn niet meer automatisch van toepassing in het Verenigd Koninkrijk (behalve Noord Ierland). Zij hebben een eigen traject.

 

Adviezen          

Virusbestrijding in pootaardappelen:                                      

  • Sivanto Prime 0,5 L/ha + minerale olie 6,25 L/ hA

Bladluisbestrijding in consumptie- en zetmeelaardappelen:

Coloradokeverbestrijding (gericht op larvenstadia) in consumptie- en zetmeelaardappelen:

  • Sivanto Prime 0,5 L/ha + Robbester 1 L/ha

 

Meer informatie?

Meer informatie over de toepassing in deze teelten kunt u vinden op via www.agro.bayer.nl

Bekijk ook onze gewaspagina "Tijd voor Aardappelen" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaand logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.