Producten

Wortelluizen in diverse teelten vooral bij droogte een probleem

Aanpak met Batavia of Movento zeer effectief

Vanaf half juni migreren wortelluizen naar hun zomerwaardplanten. Zoals voor veel insecten geldt, heeft ook elk type wortelluis haar eigen waardplantenreeks waar ze zich in de zomermaanden op kan vermeerderen. 

Voor de wollige slawortelluis (Pemphigus bursarius) zijn dat onder andere witlof, andijvie en sla, voor de wollige peenluis (Pemphigus phenax) zijn dat schermbloemige gewassen zoals wortelen. 

 

Afb.: wollige wortelluis in peen

 

Ondanks de verschillen in soort en waardplantstatus is de levenscyclus van de verschillende soorten wollige wortelluizen nagenoeg gelijk en is ook een effectieve bestrijding van de luizen op de ondergrondse worteldelen in alle gevallen mogelijk met Movento of Batavia.

Controleer vanaf nu met regelmaat op een aantal plaatsen in het perceel of op de wortels een witte schimmelachtige uitscheiding te vinden is. In deze ‘pluis’ vindt u bleke groengele luizen die zich op de wortels voeden en vochtopname van het gewas ernstig kunnen verstoren. Met name in drogere perioden met hogere temperaturen heeft het gewas snel last van een infectie met wortelluizen. 
Een bestrijding kan uitgevoerd worden met 0,5 L/ha Movento  of 0,75 L/ha Batavia. Beide producten werken op- en neerwaarts systemisch in het gewas en bereiken zo ook de plek waar wortelluizen actief zijn. 

 

Advies

  • 0,5 L/ha Movento of
  • 0,75 L/ha Batavia 


Aandachtspunten

  • Movento of Batavia zo preventief mogelijk inzetten op een goed groeiend gewas.
  • Niet spuiten wanneer opname omstandigheden, door bv. erg warm weer, slecht zijn
  • Gebruik voldoende water (300 – 400 ltr/ha)
  • Voeg geen uitvloeiers toe, bij voorkeur ‘solo’ spuiten
  • Bij hoge druk na 14 dagen herhalen
  • Houd rekening met de veiligheidstermijn: voor witlof is dit 70 dagen, voor wortelen 21 dagen. 
  • Voor Movento gelden aanvullende beperkingen (bv. DRD 75% samen met 2,25 meter teeltvrije zone). Voor Batavia gelden deze beperkingen niet.

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze gewaspagina "Tijd voor wortelen" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo's voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.