Producten

Hoger rendement met Serenade bodemtoepassing in de boomkwekerij

De bodemtoepassing draagt bij aan een beter wortelgestel en vitaler gewas dat minder gevoelig is voor ziektes

Een bodemtoepassing met Serenade (Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713) aan de start van boomteeltgewassen draagt bij aan de bescherming tegen bodemgebonden ziektes als Pythium, Fusarium en Rhizoctonia.

Tevens wordt het zelfverdedigingsmechanisme van de plant aangezet waardoor het gewas weerbaarder wordt.

Tenslotte zorgt Serenade voor een betere opname van voedingselementen; met name ijzer en calcium worden beter opgenomen.

 

Lavendel (lavendula angustifolia)

 

Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713 wordt gevoed door de wortelexudaten. De bacterie groeit met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, zal Serenade doorgaan met koloniseren van de wortels. De kolonisatie begint al binnen enkele uren na toepassing in de bodem. Pas Serenade toe vlak voor of bij actieve groei van de wortels. 

Nu de tijd van oppotten is aangebroken is dat een ideaal moment om Serenade toe te passen zodat de planten en het stekmateriaal beschermd worden tegen bodemziekten en goed aan de groei gaan. Deze bodemtoepassing kan worden toegediend door middel van een grondbehandeling of een aangietbehandeling. 

 

Eigenschappen van Serenade in de bodem

  • Bescherming van de wortels tegen diverse grondgebonden schimmels zoals Phytium, Fusarium en Rhizoctonia
  • Toename volume van zowel wortels als plant: sterker wortelgestel
  • Activeren van het zelfverdediging, plant wordt aangezet om zich te verdedigen tegen ziekten
  • Verbeterde opname van voedingsstoffen
  • Stress tolerantie, toename tolerantie tegen abiotische stressfactoren
  • Robuustere plant wat resulteert in hogere kwaliteitsklassen en resultaat! 

De dosering is afhankelijk van de manier van toepassen: voor de grondtoepassing geldt een dosering van 10 L/ha en voor de aangietbehandeling geldt een dosering van 5 L/ha.
Kijk voor het volledige etiket op de site van het CTGB.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.