Producten

Cantack, perfect tegen spint

Door het aanhoudende droge weer is spint een van de plagen die uit de hand kan lopen

Bayer Crop Science heeft diverse spintmiddelen in haar pakket, die een toenemende spintpopulatie goed kunnen onderdrukken of opruimen. Eén van die middelen is Cantack.Afb. 1 spint in tomaat


Cantack

Cantack is een contactmiddel en heeft een sterk knockdown effect. Dat is ideaal om de spintpopulatie te reduceren en de nuttige bestrijders de kans te geven het natuurlijk evenwicht weer op te pakken. Omdat Cantack werkt door middel van contactwerking moet de spint geraakt worden. Voordeel hiervan is dat het een snelle werking heeft en een bladnatperiode van 1-2 uur niet noodzakelijk is.

Cantack is veilig voor alle nuttige bestrijders en bestuivers.


Cantack is toegelaten in een groot aantal teelten: 

Bedekt

 • Tomaat
 • Komkommer
 • Aubergine
 • Bloemisterijgewassen
 • Boomkwekerijgewassen
 • Bessen
 • Framboos- en braamachtigen

Onbedekt

 • Appel
 • Peer
 • Pruim
 • Kers
 • Dahlia
 • Bessen
 • Framboos- en braamachtigen


De dosering is voor alle teelten 0,1% (100 ml/hl) met uitzondering van grootfruit waar de dosering 0,09% is. Maximale hoeveelheid product is per gewas variërend, bekijk het etiket voor verdere toelichting.


Andere producten die men in kan zetten tegen spint zijn:


Klik op een van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen:

   


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.