Producten

In 2 weken een temperatuurverschil van meer dan 25 graden

En wat betekent dat voor de onkruidbestrijding in de wintertarwe?

Twee foto’s genomen in de Noordoostpolder van een perceel wintertarwe die zich goed ontwikkelt.

 

Binnen twee weken tijd zijn we vanuit de winter het voorjaar ingegaan. Alles is er op gericht om zo snel mogelijk de N-bemesting uit te voeren in de wintertarweteelt. Daarna krijgt de onkruidbestrijding de volle aandacht.

 

Er zijn afgelopen najaar op vrij grotere schaal najaarsherbiciden, zoals Herold toegepast. Afhankelijk van de onkruiddruk zal er nog een voorjaarbespuiting noodzakelijk zijn. Op de meeste percelen wordt alleen in het voorjaar een behandeling uitgevoerd.

 

We hebben geleerd dat voor de bestrijding van grassen, zoals duist, windhalm en straatgras, het tijdstip en de spuitomstandigheden van grote invloed zijn op het eindresultaat.

 

Wat betekent dat concreet voor de huidige situatie? Is het dan verstandig om al te beginnen met de toepassing van Atlantis Star, Cossack Star, Pacifica Plus en Othello als de berijdbaarheid van de wintertarwepercelen het toelaat ?

 

Hou de volgende spelregels in acht:

  • Onkruiden moeten aan de groei zijn
  • Tarwe moet goed ontwikkeld zijn

 

Voor het toepassen geldt:

  • Toepassen bij groeizaam weer (temperatuur boven de 5°C en luchtvochtigheid hoger dan 60%)
  • Vermijd toepassing bij nachtvorst
  • Minimale droogtijd 2 uur, indien toegepast op een droog gewas
  • Altijd Robbester toevoegen      

 

Onze ervaring is, mits u aan bovenstaande voorwaarden hebt voldaan, dat u met een vroegtijdige inzet van de herbiciden het beste rendement behaalt!

 

 

Meer informatie? 

Klik op één van de onderstaande logo’s voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.