Producten

XenTari sterk tegen rupsen in vruchtgroenten onder glas

Start tijdig!

De rupsendruk in de vruchtgroenten begint toe te nemen, met name in paprika laten de eerste rupsjes zich zien en dit is gezien het koude voorjaar toch wel onverwacht. 

Kort op de bal is de juiste aanpak! Start bij de eerste vraat en wacht niet tot de rupsen wat groter worden, want dan wordt het alleen maar moeilijker om ze allemaal te pakken.

Door XenTari op tijd in te zetten maken de rupsen nauwelijks kans. 

Afb. Turkse mot (Chrysodeixis chalcites)

 

Algemeen

XenTari is een middel vanuit natuurlijke oorsprong: het rupsenmiddel is een bacteriepreparaat op basis van Bacillus thuringiensis (spp aizawai).

Het product is sterk tegen alle rupsen die voorkomen in de vruchtgroenten onder glas.

XenTari is zeer veilig voor alle nuttige insecten en bestuivers waardoor het prima past in elk geïntegreerd of biologisch/ecologisch systeem. 

 

Voordelen van XenTari

XenTari is werkzaam  tegen een grote diversiteit van rupsen: het werkt niet alleen tegen de kleine rupsen van 2 cm en kleiner, maar is juist ook heel sterk tegen de grotere rupsen.

Door XenTari regelmatig in uw spuitschema op te nemen is de kans op resistentie richting chemische middelen een stuk kleiner; u wisselt namelijk af met een middel uit een andere actieve groep.

 

Start op tijd met XenTari

XenTari dient voor het beste resultaat te worden gespoten met een dosering van 0,1% (100 gr/100 L). In het totaal is er op jaarbasis ruimte voor 8 toepassingen van 1,5 kg per ha (1.500 L water per ha).

Start op tijd en begin met het toepassen bij het zien van verse vraat of de eerste kleine rupsen, indien nodig de behandeling na 7-10 dagen herhalen.

Door XenTari onderdoor te spuiten komt het middel onder het blad, waardoor het beter beschermt is tegen zonlicht (afbraak UV en warmte).

De pH van het water dient tussen de 6-8 te zijn.


XenTari in het kort

  • Op basis van Bacillus thuringiensis
  • Bevat de zeer actieve aizawai-stam
  • Middel van natuurlijke oorsprong
  • Weinig of geen spuitresidu
  • Zeer breedwerkend (vele rupsensoorten o.a. ook Duponchelia fovealis en Tuta absoluta
  • Zeer breed toepasbaar (bedekte en onbedekte teelten) 
  • Zeer veilig voor het gewas 
  • Past uitstekend in geïntegreerde - en biologische bestrijding

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

O