Producten

Veelvuldig meldingen van echte meeldauw in paprika

Serenade in paprika ter bestrijding van echte meeldauw en fusarium

Meldingen van echte meeldauw in paprika komen nu al veelvuldig voor. Om de opbouw van nuttige bestrijders als  Phytoseiulus persimilis niet te verstoren gaan de zwavelpotten slechts enkele uren per week aan.

Dit heeft geresulteerd in een vroege aantasting van echte meeldauw. Dit houdt in dat er moet worden ingegrepen met een fungicidebespuiting die vaak 1 of 2 actieve stoffen bevatten.

Is er dan geen middel tegen echte meeldauw zonder residu? Jazeker, dat kan met het biologische fungicide Serenade. Serenade is een contactfungicide met een uitstekende werking tegen echte meeldauw en een nevenwerking tegen fusarium. 

Residuen reduceren

Door Serenade (8 l/ha) in een preventief spuitschema op te nemen tegen echte meeldauw is het effect vergelijkbaar ten opzichte van een chemisch schema. De residugehaltes en het aantal residuen bij de oogst kunnen echter door de inzet van Serenade aanzienlijk gereduceerd worden. Is echte meeldauw al aanwezig dan eerst een curatief chemisch fungicide toepassen gevolgd door Serenade. Daarnaast laat Serenade zien dat de totale milieubelasting van de ziekten- en plaagbestrijding gereduceerd wordt.  

Wachttijd en veiligheid voor nuttigen.

Serenade heeft een wachttijd van nul dagen. Tot op de dag van de oogst kan Serenade worden ingezet om het gewas of de oogst  te beschermen. Serenade heeft geen effect op nuttige insecten of bestuivers.

Belangrijke punten voor een optimale toepassing en effectieve werking van Serenade in de teelt van paprika’s

  • Pas Serenade preventief toe
  • Bij druk van meeldauw spuitintervallen aanhouden van maximaal 7 dagen
  • Zorg voor een optimale bedekking van het gewas
  • Serenade altijd combineren met een uitvloeier.

 

Kortom, Serenade is zeer gemakkelijk inzetbaar en past optimaal in een geïntegreerde teelt.