Producten

Perenknopkevers ontwaken uit zomerrust

Aantasting kan zorgen voor forse oogstreductie volgend seizoen

Nu de eerste perenknopkevers weer uit de zomerrust ontwaken, is het raadzaam om preventief een bestrijding uit te voeren. Vooral op de percelen met een historie van aantasting.


De volwassen perenknopkever legt zijn eieren in de bloemknoppen zodat de larven daarin kunnen overwinteren. De larve gebruikt de bloemkop ook als voeding. Hierdoor kan de bloemknop zich niet goed ontwikkelen en is er sprake van forse oogstreductie in het vervolg seizoen.  


Afb. 1 bloemknop welke niet tot ontwikkeling komt door aantasting perenknopkever

 

Effectief bestrijden met Calypso

Zet Calypso in voor de bestrijding van perenknopkevers in de dosering van 0,30 l/ha + uitvloeier. Houd hierbij rekening met het verplichte interval van 60 dagen tussen 2 bespuitingen Calypso. Dit is het laatste seizoen dat Calypso kan worden ingezet in de fruitteelt, zie onderstaande gestelde termijnen:

 

Uitverkooptermijn Calypso tot:

Opgebruiktermijn Calypso tot:

03/02/2021

03/02/2021


Als alternatief voor Calypso kan gekozen worden voor Sivanto Prime. Dit middel heeft ook een sterke keverwerking. De dosering van Sivanto Prime voor de bestrijding van de perenknopkever is 0,9 l/ha. Houd er rekening mee dat Sivanto Prime in de perenteelt een toelating heeft voor 1 toepassing per 24 maanden. 


Houd bij de bespuiting rekening met de eventuele fruitrassen welke nog niet geoogst zijn. Dit  i.v.m. residu en veiligheidstermijn. Zowel Calypso als Sivanto Prime hebben een veiligheidstermijn van 14 dagen.   

 

Biologisch alternatief FLiPPER

Als biologisch alternatief kan FLiPPER worden ingezet. Het is een biologisch gewasbeschermingsmiddel en heeft daardoor ook geen veiligheidstermijn of residu. Pas FLiPPER toe met 10 l/ha in 1000 liter water. 


Voor FLiPPER is de contactwerking cruciaal: de perenknopkevers moeten worden geraakt voor een goede werking. Uit de proeven is gebleken dat een hoog watervolume een absolute vereiste is voor een effectieve bestrijding. Bekijk hier ook een korte video met advies over het toepassen van FLiPPER.

 

Advies toepassing FLiPPER:

  • Zorg dat de insecten optimaal worden geraakt: FLiPPER is niet systemisch. Contactwerking is cruciaal voor een effectieve bestrijding.
  • Eisen aan de waterkwaliteit: hardheid van het water maximaal 16,8°dH
  • Watertemperatuur > 10 0C
  • Hou een concentratie aan van 1%
  • Toepassen onder snel drogende omstandigheden

 

Meer informatie?

Klik op één van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie