Producten

Extra bescherming tijdens bloei van de wintertarwe?

Nut, noodzaak en rendement

In het algemeen is de ontwikkeling van de wintertarwe goed. De eerste percelen staan in de bloei, afhankelijk van de weersomstandigheden zal de rest binnenkort snel volgen. Op grote schaal is er veel aandacht besteedt aan de ziektebestrijding. Met tijdige inzet om een goede bescherming te geven tegen m.n. gele roest en Septoria. De belangstelling om tijdens de bloei van de wintertarwe nog extra bescherming te geven is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de prijsontwikkeling van de tarwe.

Afb. 1: Tarweperceel begin bloei

 

Aarfusarium

Regen tijdens de bloei kan funest zijn voor de opbrengst maar ook de kwaliteit. Door de vochtige omstandigheden kan Aarfusarium (oranje kafschimmel) zich ontwikkelen met insnoering van de aarspil als gevolg. Fusarium kan daarnaast ook mycotoxines (gifstoffen) produceren welke een negatieve invloed hebben op de kwaliteit.

Prosaro is het meest effectieve middel tegen Aarfusarium, mits het wordt toegepast 3 dagen voor òf na het infectiemoment. Let wel de preventieve inzet geeft het meeste effect.

 

Andere ziekten

In een aantal gevoelige rassen is de gele roest moeilijk in de hand te houden zonder een sluitend schema. De nieuwe fysio’s van gele roest zijn erg agressief. Wanneer na een T2 nog een T3 in de bloei wordt toegepast, zal dit extra bescherming geven!

Bruine roest kan zich ook nog manifesteren zeker wanneer de temperaturen omhoog gaan. Een T3 bespuiting met Prosaro zal het gewas ook langer beschermen tegen bruine roest. Met sneeuwschimmel, Microdochium nivale, zijn we de laatste jaren steeds geconfronteerd. Een schimmel welke we niet volledig kunnen bestrijden helaas. Wel is duidelijk dat de prothioconazool in de Prosaro het meeste effect geeft.

 

Welk rendement kan een T3 bespuiting met Prosaro geven?

Een veel gestelde vraag, zeker in jaren met droge omstandigheden tijdens de bloei. Langjarig onderzoek gaf gemiddeld 250 kg extra per ha t.o.v. een schema met twee toepassingen. Dus gekeken naar alle weersomstandigheden.

Wat was het resultaat in 2021?

  

Conclusie: In 2021 een gemiddelde meeropbrengst van 450 kg met de T3 bespuiting.

 

Advies: 1 L Prosaro / ha tijdens begin bloei toepassen.

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.