Producten

Aanpak trips in uien

Grote verschillen vragen om maatwerk

Het is bijna gesprek van de dag. De stand van de gewassen, hoeveel neerslag is er gevallen. Of juist niet. En hoe gaan we naar de toekomst om met de plaaginsecten in de uienteelt? De wegval van de zaadcoating resulteert lokaal in een explosie van uienvlieg en uienmineervlieg schade. Zorgelijk. 

De wisselende koelere en nattere omstandigheden van de afgelopen periode zorgen er gelukkig voor dat de druk van Tabakstrips op dit moment wat minder extreem is. Blijft onverlet dat ook voor Tabakstrips het seizoen nog lang niet voorbij is.

Afb. 1 larve tabakstrips op uienpijp 


Waarnemen

Voor de bestrijding van trips geldt dat ieder perceel om een eigen aanpak vraagt

  • Een goede waarneming – op een plakval of in het gewas met een loep – gebeurt vóór de start van de populatieopbouw in het gewas. Niets te vinden en ook in de omgeving geen geluiden over trips? Dan over een paar dagen nog eens kijken. 
  • Een eerste volwassen trips op het blad of een larve in de schacht? Dan het beste inzetmoment voor 0,75 L/ha Batavia + 2 L/ha Robbester kiezen. Een vroege inzet wordt later in de teelt altijd beloond. 
  • Voorwaarden voor optimale werking zijn een goed groeiend gewas en goede opname omstandigheden. Deze toepassing afhankelijk van de groeisnelheid van het gewas na ongeveer twee weken herhalen. 


Contactbespuiting

Bij een hogere tripsdruk kan het beslist de moeite waard zijn om tussen de toepassing van selectieve systemische middelen een bestrijding uit te voeren met een selectief contactmiddel om zo - aan de op het blad aanwezig trips - een extra klap uit te delen. 4 L/ha FLiPPER leent zich hiervoor uitstekend. FLiPPER is een biologisch contactinsecticide met een goede werking op zuigende insecten. Raken is noodzaak, dus een hoog watervolume (500 +) bij de toepassing verbetert het resultaat al snel. Houd bij de toepassing van FLiPPER rekening met de kwaliteit van het gebruikte spuitwater. De totale hardheid mag niet hoger zijn dan 16,8 °dH.


Meer informatie?

Klik op één van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.