Producten

EFSA ziet geen kritieke punten van zorg inzake glyfosaat

Bayer verwelkomt de conclusie van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat de EFSA geen kritieke punten van zorg heeft geïdentificeerd in de peer review van de risicobeoordeling van de werkzame stof glyfosaat in relatie tot het risico dat het vormt voor mens en dier of het milieu.

 

Deze definitieve wetenschappelijke conclusie legt de basis voor de succesvolle her-goedkeuring van glyfosaat in de EU en komt overeen met conclusies van toonaangevende toelatingsinstanties van over de hele wereld gedurende bijna 50 jaar. Het is nu aan de Europese Commissie en de lidstaten om een definitief besluit te nemen over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat, rekening houdend met de conclusie van de EFSA, en ervoor te zorgen dat glyfosaat na 2023 beschikbaar is voor Europese boeren en tuinders.

 

Daarnaast is op deze website een GRG-verklaring (Glyphosate Renewal Group) te vinden: Glyphosate Renewal Group (GRG)

 

Bayer is een belangrijke producent van glyfosaat. Glyfosaat is de actieve stof in haar onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Momenteel doorloopt de werkzame stof binnen de EU opnieuw het toelatingstraject. De huidige toelating loopt af op 15 december 2023. Het ingediende toelatingsdossier is het meest omvangrijke ooit, met circa 1.500 onderliggende wetenschappelijke studies, waaronder 100 nieuwe studies die zijn ingediend sinds de laatste toelating in december 2017.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.