Producten

Beperk problemen met witrot en Fusarium in uien

Grondtoepassing is een stukje van de puzzel

Rudis heeft een toelating als grondtoepassing vóór het zaaien of planten van zaaiuien, eerstejaars  en tweedejaars plantuien, zilveruien, picklers, sjalotten en knoflook. Met deze toepassing wordt de aantasting door witrot en Fusarium beperkt waardoor het teeltrendement verbetert. Maak naast de toepassing van Rudis ook gebruik van andere maatregelen die de uitbreiding van bodemgebonden ziekten kunnen beperken. Een brede, zo preventief mogelijke aanpak leidt tot het beste resultaat en geeft de meeste continuïteit voor uw teelt.

Afb. 1 Fusarium

 

In dit bericht of in deze leaflet leest u meer over de toepassing van Rudis in uien. De dosering is 0,6 ltr/ha, waarbij direct contact met het zaaizaad vermeden moet worden. Het advies is derhalve om Rudis kort voor de laatste grondbewerking toe te passen in 400 ltr/ha water.

 

Afb. 2 Witrot

 

Voor tweedejaars plantuien voorziet het etiket ook in een dompeltoepassing. Wanneer het plantmateriaal reeds is gedompeld dan is een grondbehandeling niet meer toegestaan.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.