Producten

Goede indruk bij rondgang wintertarwe

Alles aanwezig om optimaal effect te halen uit een T1-bespuiting

De afgelopen dagen hebben we wederom de tarwepercelen bezocht in diverse teeltgebieden.

De bezochte percelen hadden een goede ontwikkeling; het stadium varieerde van 29 tot 33.

 

Afb. 1: Perceel wintertarwe in Ketelhaven, ras Extase

 

Rassen

In totaal zijn 19 percelen bezocht, met verschillende rassen zoals Alisson, Bennington, Calgary, Chevignon, Extase, Gleam, Graham, RGT Saki, Spearhead en Talent.

Op een tweetal percelen was een rassenmengsel gezaaid.

 

Ziektedruk

Fig. 1: Ziektedruk wintertarwe rond 25 april: vooral Septoria en een beperkt aantal percelen met gele roest en enkele percelen met meeldauw

 

Afb. 2:  Perceel tarwe inDrempt, ras Alisson, stadium 32, onderin enige Septoria

 

Afb. 3: Lichte meeldauw aantasting in perceel Chevignon te Windraak

 

Samenvatting 2e tarwemonitoring

De bezochte percelen staan er goed voor qua ontwikkeling. De ziektedruk is nog laag, alhoewel we wel een zekere toename van Septoria zien, vooralsnog onderin het gewas.

Daarnaast ook nog op een  drietal percelen wederom gele roest vastgesteld.

Deze keer ook op twee percelen een lichte aantasting met meeldauw.

 

Aandachtspunten T1 bespuiting

De komende week bereiken de meest wintertarwepercelen stadium 32. In dit stadium is het verstandig om in de wintertarwe een ziektebestrijding uit te voeren, óók wanneer de wintertarwe gezond is!

Door de komende week een bespuiting uit te voeren is de tarwe beschermd tegen diverse ziekten tot en met het vlagstadium. In Nederland hebben we in deze periode vooral te maken Septoria, gele roest en afhankelijk van de teeltgebieden meeldauw.

 

Septoria

Optimale temperaturen voor een infectie van deze schimmel zijn 15 – 20 oC; wel is een bladnatperiode van 24 uur noodzakelijk. Ook regen helpt bij de verspreiding van de Seporia in het gewas.

De periode tussen infectie en zichtbaar worden ziektebeeld is relatief lang, zo'n 10 tot 20 dagen.

Onder optimale omstandigheden kan Septoria grote invloed hebben op de opbrengst.

Septoria is ook gevoelig voor resistentie-ontwikkeling tegen fungiciden. Daarom is het belangrijk om een middel toe te passen met minstens twee actieve stoffen die werkzaam zijn tegen Septoria. Alle Xpro–middelen voldoen aan deze vereiste.

 

Gele roest

Voor deze schimmel is vooral de rassenkeuze van groot belang, maar de laatste jaren zijn we ook steeds vaker geconfronteerd met doorbreken van deze resistenties door het ontstaan van nieuwe fysio’s. Gele roest is nog steeds gevoelig voor de in de praktijk toegepaste graanfungiciden. De Xpro–middelen hebben een curatieve werking én geven vooral ook een langdurige preventieve bescherming.

 

Meeldauw

Meeldauw zien we vooral ontstaan op lichtere gronden met een weelderig gewas. Optimale temperatuur voor infectie is 20oC i.c.m. een hoge relatieve luchtvochtigheid. De Xpro-middelen geven een preventieve bescherming tegen meeldauw. Wanneer volop meeldauw aanwezig is op het moment van de T1, is een toevoeging met van  0,25 l Nissodium / ha aan te raden.

 

Fusarium spp. en sneeuwschimmel (Microdonium nivale)

De aandacht voor de ziekten is vooral in het 2e deel van het groeiseizoen. Echter, ook zien we nu al wegval door deze schimmels, die ook weer gezonde platen kunnen aantasten. De Xpro-middelen bevatten prothioconazole, de sterkste actieve stof op deze schimmels.

 

Wat is het rendement van een T1 bespuiting?

Fig. 2: Opbrengstresultaten met alleen een T1 bespuiting

 

Conclusie

Over deze proeven gaf een T1 bespuiting een meeropbrengst van 1105 kg / ha.

Het rendement van een T1-bespuiting is wel variërend, maar wanneer deze bespuiting achterwege wordt gelaten kan er veel opbrengst verloren gaan. Daarbij nog de opmerking dat een hoge ziektedruk van gele roest en Septoria later niet meer hersteld kan worden!

 

Advies ziektebestrijding wintertarwe T1:

  • stadium 31 – 32 (1e/2e knoop)

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Granen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

  

 

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.