Producten

Onkruidbestrijding aardappelen, nu is het moment!

Sencor SC in combinatie met Challenge zorgen voor een bedrijfszekere onkruid bestrijding in aardappelen

De laatste aardappelen worden nu gepoot en de eerste aardappelen staan ondertussen al weer (bijna) boven. De bodem is nu van boven vochtig en in de komende dagen komt er (hopelijk) nog enige neerslag van betekenis bij. Het is daarom nu hét moment om de onkruidbestrijding in aardappelen uit te gaan voeren!

Afb. 1: een mooie bezakte en vochtige rug, het moment om een onkruidbestrijding uit te voeren!


Sencor SC

Sencor heeft zowel een goede contactwerking als ook een zeer goede bodemwerking. Sencor werkt op éénjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden. In aardappelen hebben we een flexibele dosering tot maximaal 0,75 l /ha. 


Voor pootgoed is het advies om kort na de definitieve rug opbouw (na poten of na aanfrezen) op bezakte grond de toepassing met Sencor uit te voeren. 


In consumptie- en zetmeelaardappelen is het gebruikelijk om rond opkomst de onkruidbestrijding uit te voeren. Naast een voor opkomst bespuiting mag Sencor in consumptie- en zetmeelaardappelen ook als na opkomst bespuiting worden uitgevoerd. Let goed op de dosering bij een na opkomst bespuiting, deze is namelijk lager dan bij de voor opkomst bespuiting. 


Een ander aandachtspunt is de selectiviteit van het ras. Niet alle rassen verdragen Sencor even goed. We hebben hiervoor de Sencor app* ontwikkeld. Van een groot aantal rassen staat hier de gevoeligheid voor Sencor in. 

*= momenteel wordt de Sencor app voor iOS gebruikers onderhouden maar is zeer binnenkort weer beschikbaar. Wenst u daarvoor op de hoogte gehouden te worden? Klik hierVoordelen van Sencor SC op basis van de werkzame stof metribuzin (600 g/l)

  • Bewezen effectief en betrouwbaar
  • Breed werkingsspectrum
  • Gebruiksvriendelijke vloeibare formulering
  • Uitstekend mengbaar

 

Challenge

Challenge heeft een zeer sterke bodemwerking. Challenge toegepast op voldoende bezakte grond, kort na het poten van de aardappelen geeft het beste resultaat. Het middel bestrijdt zowel éénjarige grassen zoals duist, windhalm en straatgras alsmede tweezaadlobbige onkruiden zoals muur, herderstasje, witte krodde, akkervergeetmijniet, duivekervel en kleefkruid. 


Ook is van Challenge natuurlijk de uitstekende werking bekend op melganzevoet. Aardappelen geteeld op zand- en dalgrond kunnen dan ook haast niet zonder de kracht van Challenge vanwege het veel voorkomen van melganzevoet. 


Voordelen van Challenge op basis van de werkzame stof aclonifen 600 g/l

  • Breed werkingsspectrum en zéér sterke bodemwerking
  • Werkzaam onder zowel droge als vochtige bodemomstandigheden
  • Zéér sterk op (resistente) melganzenvoet

 

Advies

Door de droogte zijn de onkruiden welke boven staan erg afgehard. De neerslag zal zorgen voor een minder harde waslaag maar kijk goed naar de grote en stadium van de onkruiden. Pas zo nodig een voldoende hoge dosering toe om er zeker van te zijn dat ook de grote (afgeharde) onkruiden bestreden worden.0,5 l/ha -0,75 l/ha Sencor SC + 1,5 l/ha – 2,0 l/ha ChallengeEen flexibele dosering van Sencor SC in combinatie met de brede en zeer goede bodemwerking van Challenge zorgen voor een bedrijfszekere onkruid bestrijding in aardappelen.

 

Klik op de onderstaande logos voor meer product informatie en aanbevelingen:

      


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.