Producten

Adulten en larven van trips gesignaleerd in zaaiuien

Controleer het gewas en grijp tijdig in om populatieopbouw te voorkomen

Op dit moment worden er op diverse percelen trips gevonden in zaaiuien. Naast adulten worden er ook de eerste  larven gevonden in het hart van de plant. De meeste zaaiuien hebben momenteel 3 tot 5 pijpjes, afhankelijk van het zaaitijdstip. Sommige percelen staan wat onregelmatig door de neerslag die na het zaaien is gevallen wat gezorgd heeft voor korstvorming.

De groei staat er op de meeste percelen goed op, wat van belang is voor een goede effectiviteit van de middelen Movento en Batavia tegen trips. Beide producten bevatten de actieve stof spirotetramat. Een goede opname van de actieve stof in het blad is essentieel voor een goede effectiviteit. Spirotetramat wordt zowel opwaarts als neerwaarts naar de groeiende plantendelen getransporteerd. Hierdoor worden de jonge larven die zich schuilhouden in de schacht van de ui goed bereikt.

Door lokale (onweers)buien zijn er landelijk grote verschillen in de hoeveelheid neerslag die gevallen is. Sommige percelen 2e jaars plantuien laten al gele bladpunten zien vanwege de droogte. Is er de mogelijkheid om te beregenen, neem dit zeker in overweging om het gewas goed aan de groei te houden.

Bij aanwezigheid van adulten en mogelijk de eerste larven is nu het moment om een bespuiting uit te voeren met Batavia + olie of Movento. Vanuit proeven zien we dat met de combinatie Batavia + olie meer actieve stof in de plant wordt opgenomen dan met Movento. Dit vooral onder kritische omstandigheden waar de opname van middelen wordt bemoeilijkt door een dikke waslaag. Meer actieve stof in de plant betekent  een betere effectiviteit. De olie die in de proeven werd gebruikt is Robbester, een veresterde koolzaadolie. Movento en Batavia zijn veilig voor veel nuttige insecten en spaart de natuurlijke vijanden van trips. Staan er nog herbiciden toepassingen gepland, pas deze dan als eerste toe gevolgd door de tripsbestrijding. De olie heeft een effect op de waslaag van de ui, wat de herbiciden wat scherper kan laten reageren.

Bij de aanwezigheid van veel adulten kan worden overwogen om een bespuiting uit te voeren met Flipper. Gebruik voldoende water (>600 l/ha), toepassen met een grove druppel en controleer het uitgangswater op hardheid (max 16,8° dH).

Batavia in 't kort:

  • Spirotetramat SC 100 gr/l
  • Dosering 0,75 ltr/ha
  • Olie (2,0 l/ha Robbester) toevoegen noodzakelijk voor betere opname
  • Goed groeiend gewas
  • Minimaal 300 liter water/ha

Movento in 't kort:

  • Spirotetramat OD 150 gr/l
  • Dosering 0,50 l/ha
  • Geen hulpstoffen toevoegen
  • Goed groeiend gewas
  • Minimaal 300 liter water/ha