Producten

Zet FLiPPER in voor de bestrijding van perenbladvlo gedurende de zomermaanden

Zorg dat de perenbladvlooien worden geraakt!

Op veel fruitbedrijven is Movento of Batavia de afgelopen weken ingezet voor de bestrijding van de perenbladvlo.

 

Op percelen waar de druk van de perenbladvlo toch nog steeds aanwezig is kan men FLiPPER® inzetten om de perenbladvlo te beheersen.

 

FLiPPER heeft in onderzoek laten zien dat het in een systeem ter bestrijding van de perenbladvlo een belangrijke bijdrage kan leveren om schade door perenbladvlo te voorkomen.

 

Afb. Volwassen perenbladvlooien en afgezette eitjes op de bladeren

 

FLiPPER is een biologisch gewasbeschermingsmiddel en heeft geen veiligheidstermijn of MRL.

 

Belangrijk hierbij is dat FLiPPER veilig is voor nuttigen.

 

Pas FLiPPER toe met een dosering van 5 liter per hectare en 500 tot 800 liter water per hectare en voeg altijd Dynex® toe.

 

Voor FLiPPER is een goede bedekking cruciaal: de perenbladvlooien, eieren en larven moeten worden geraakt voor een goede werking.

 

Spuiten in de vroege morgen op een dauwnat gewas heeft de voorkeur.

 

FLiPPER is een goede aanvulling op het totale systeem voor de bestrijding van de perenbladvlo, roestmijten en spintmijten.

 

Advies FLiPPER:

  • Zorg dat de perenbladvlooien worden geraakt: FLiPPER is niet systemisch. Contactwerking is cruciaal voor een effectieve bestrijding.
  • Start in een vroege opbouwfase van de plaag
  • Voeg Dynex toe voordat FLiPPER wordt toegevoegd in de tank, dit voorkomt neerslaan in de tank (zacht water <15dH: 0,15% Dynex en bij hard water >15 dH 0,30% Dynex))
  • Dosering FLiPPER 5 L/ha
  • Waterhoeveelheid 500 tot 800 L water per ha
  • Toepassen onder omstandigheden dat FLiPPER zo langzaam mogelijk aandroogt (dus bij voorkeur in de vroege morgen)

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Peer' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaand logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

      

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science
Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd.