Producten

De toelating van Oberon komt te vervallen

De toelating van Oberon® komt te vervallen

 

Al jaren voert Bayer Crop Science het product Oberon in haar productportefeuille. Dit insecticide bevat spiromesifen als actieve stof. Deze stof heeft een werking op mijten en witte vliegen en wordt voornamelijk toegepast in de bedekte teelt van o.a. tomaten en aardbeien.

 

Bayer Crop Science heeft besloten om geen hernieuwingsaanvraag in te dienen voor spiromesifen. Het marktpotentieel in de bedekte teelt in Europa rechtvaardigt niet de significante investeringen die nodig zijn voor een herregistratie van deze actieve stof.

Het gevolg hiervan is dat de toelating van Oberon op termijn eindigt.

 

Het Ctgb heeft de respijttermijnen vastgesteld en inmiddels op haar internetsite gepubliceerd.

  • Expiratiedatum: 30 september 2023
  • Aflevertermijn: 31 maart 2024
  • Opgebruiktermijn: 31 maart 2025

 

Oberon blijft gewoon beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met Jan Hulst, Crop Advisor glastuinbouw, telefonisch via 06 27 83 05 03 of per mail: jan.hulst@bayer.com

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.