Producten

Etiket Fandango aangepast

Fandango is een breedwerkende fungicide dat voornamelijk wordt ingezet in de uienteelt tegen schimmelziektes zoals valse meeldauw en bladvlekkenziekten.

Het middel bevat twee actieve stoffen; fluoxastrobin en prothioconazool. Met het verbod van Mancozeb is het gebruik van Fandango de afgelopen jaren toegenomen met als gevolg normoverschrijdingen van de actieve stof fluoxastrobin in het oppervlaktewater. 

Wijziging in toepassingen

Ten gevolge van de wetgeving in Europa – het zoveel mogelijk beperken van normoverschrijdingen - heeft Bayer besloten om als noodzakelijke maatregel het aantal toepassingen Fandango aan te passen. In plaats van vier toepassingen staan er op het nieuwe W5 etiket nog maar twee toepassingen per teeltcyclus. Product dat in 2024 uitgeleverd gaat worden, is al voorzien van het nieuwe W5 etiket met 2 toepassingen per teeltcyclus. 

 

Respijt termijnen

De onderstaande respijt termijnen voor het W4 etiket zijn aangevraagd en gehonoreerd door Ctgb:

  Aflevertermijn      : 30 juni 2024 
  Opgebruiktermijn: 31 augustus 2024

 

Het Ctgb heeft de respijt termijnen inmiddels gepubliceerd op hun website. 
Hiermee bestaat in 2024 de mogelijkheid om Fandango nog steeds 4 x toe te passen binnen de respijt termijnen van het W4 etiket. Neem echter het maximaal aan maatregelen om emissies door drift, erf emissies en oppervlakkige afspoeling maximaal te voorkomen.

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Uien' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaand logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.