Producten

Bestrijding trips in de teelt van prei

Watervolume en spuittechniek cruciaal
Trips in de teelt van prei en uien zit voornamelijk verscholen in de schacht. Door deze verscholen levenswijze is trips zeer moeilijk te raken. In de huidige fase van warm weer is het belangrijk te voorkomen dat de tripspopulatie zich explosief kan ontwikkelen en moet er veel aandacht zijn voor de bestrijding van trips.

Bij middelen die niet-systemisch zijn en uitsluitend afhankelijk zijn van contactwerking is de spuittechniek en het raken essentieel. Flipper is zo’n product. Flipper is goed effectief tegen trips mits er sprake is van contact met het insect.

Om een beter beeld te krijgen is er onderzoek gestart waarin in de teelt van prei is gekeken naar doptype, druk, luchtondersteuning en watervolume. Aan de spuitvloeistof met Flipper is een fluorescerende poeder toegevoegd waardoor de bedekking met een uv-lamp goed zichtbaar gemaakt kan worden.

Gespoten met een 05/06 dop, 500-700 l/ha water en een beperkte luchtondersteuning (bij luchtondersteunende spuitapparatuur) is het zichtbaar dat het mogelijk is om de vloeistof in de bladoksels van de prei te krijgen. Hierdoor is het mogelijk de trips in de schacht van een gewas als prei en ui met Flipper te bestrijden.

Afb.1. Met 600 l/ha spuitvloeistof en een grove druppel zien we een uitstekende bedekking in de oksels van de preibladeren

 

Hardheid water

In sommige regio’s van Nederland kan de hardheid van het oppervlaktewater hoog zijn. Denk hierbij met name aan de polders. Is de hardheid van het water hoger dan 16,8°dH voeg dan een waterconditioner toe om te voorkomen dat er een neerslag  ontstaat die resulteert in verstoppingen van filters en spuitdoppen.

 

Samenvattend

Een succesvolle bestrijding van trips in de teelt van uien en prei met Flipper kan het beste worden uitgevoerd met een grove druppel en minimaal 500 tot 700 liter spuitvloeistof per hectare. Daarmee komt Flipper daar terecht waar de trips zit. Minder water kan tot teleurstellingen leiden omdat het dan niet goed mogelijk is om te trips te raken. Voorwaarden voor een succesvolle toepassing van Flipper tegen trips in uien en prei:

  • Meer water per hectare geeft een verbeterde contactwerking
  • Spuit met een grove druppel en gebruik minimaal 500-700 l/ha water
  • Dosering Flipper: 5 l/ha
  • Toepassen onder snel-drogende omstandigheden
  • Eisen aan de waterkwaliteit: hardheid van het water maximaal 16,8odH
  • Met name oppervlaktewater in Flevoland en de NOP kan te hard zijn
  • Voeg bij te hard water een waterconditioner toe (bijvoorbeeld X-Change, Easy-mix)
  • Watertemperatuur >10 oC
  • Zorg dat de insecten optimaal worden geraakt; Flipper is niet systemisch. Contact is dus cruciaal voor een goed resultaat
  • Flipper is veilig voor nuttige insecten en past zo uitstekend in een geïntegreerde aanpak van de bestrijding van trips in de teelt van prei en uien.