Producten

Na regen, vorst, sneeuw en hagel komt zonneschijn…

Bescherm het gewas nu optimaal tegen vuur

Na een natte herfst en een winter waarin geschaatst kon worden, lopen de voorjaarsbloeiers tot op heden achter ten opzichte van het voorgaande jaar. De koude temperatuur speelt hierbij de grootste rol. 

 

De afgelopen week heeft het op veel plaatsen gehageld waardoor het gewas op veel percelen schade heeft opgelopen. De weersvoorspellingen lijken er na een tijd van koudere temperaturen iets gunstiger uit te zien voor de verdere ontwikkeling van de bloembolgewassen. Met de stijgende temperaturen neemt ook het risico op vuur (Botrytis) toe in uw gewassen.

 

 

 

Afb. 1-4 schade door hagel

 

Voor een goede preventieve bestrijding kan Luna Sensation ingezet worden. Luna Sensation is toegelaten in alle bloembolgewassen en daarmee in te zetten voor de bestrijding van onder andere Botrytis tulipae (tulp), Botrytis hyacinthi (hyacint) en Botrytis polyblastis (narcis). Naast Botrytis spelen ook andere schimmels in bloembollen een rol, zoals Mycosphaerella (bladvlekkenziekte) in iris en Stagonospora in narcis. Luna Sensation heeft een zeer breed werkingsspectrum.

 

Pas Luna Sensation voor het beste resultaat toe in de groeifase van het gewas en tijdens groeizaam weer. Dan is de cutinelaag namelijk opgezwollen waardoor een goede opname mogelijk is. De systemische eigenschappen maken Luna Sensation ook onder koude omstandigheden goed inzetbaar.

 

Het sterkste preventieve middel

Luna Sensation is het sterkste preventieve middel in bloembollen. Voeg bij voorkeur een bedekkingsfungicide toe. Luna Sensation mag maximaal 5 keer worden ingezet (maximaal 2 keer opeenvolgend). De dosering is 0,3 l/ha.

 

Curatieve behandeling

Wanneer Botrytis gesignaleerd wordt, kan met Rudis een curatieve gewasbehandeling worden uitgevoerd. Voeg bij voorkeur een bedekkingsfungicide toe. De dosering is 0,2 l/ha.

In tulp, zantedeschia, hyacint, fijnbollige narcis en lelie: toepassen vanaf bladontwikkeling met een interval van 7-10 dagen. Gladiool, grofbollige narcis en overige bloembollen: toepassen vanaf de bloei met een interval van 7-10 dagen.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.