Producten

De strijd aan tegen wittevlieg in aardbeien met Sivanto Prime en FLiPPER

Beide passen uitstekend in een geïntegreerd teeltsysteem

Ondanks de donkere weersomstandigheden ontwikkelen de gewassen, met name de doorteelten aardbei, zich nu door. Het gewas begint te strekken en de trossen laten zich voorzichtig zien. Het is nu zaak om het gewas goed te controleren op eventueel aanwezige luizen en wittevlieg. Wees er alert op en grijp tijdig in met Sivanto Prime en FLiPPER. Vervolgens kunnen de natuurlijke vijanden de plagen beter onder controle houden.

Afb 1. Witte vlieg

Sivanto Prime (actieve stof flupyradifurone) heeft een breed werkingsspectrum en is effectief tegen zowel larven als adulten én mag worden toegepast in bloeiende gewassen. Het heeft een snelle aanvangswerking (via contact) en wordt vervolgens, na opname, opwaarts (systemisch) getransporteerd. Sivanto Prime mag tijdens de bloei worden ingezet en is voor de meeste nuttigen veilig. Let op met de inzet van roofwantsen (o.a. Orius laevigatus).

Sivanto Prime

 • Dosering 0,0625% (max 0,625 ltr/ha) voor wittevlieg
 • Dosering 0,05% voor luis
 • Max 2 toepassingen per 12 maanden
 • Veiligheidstermijn 3 dagen
 • Suikeroplossing toevoegen voor inzet tegen trips
 • Bij toepassing tijdens de bloei niet mengen met fungiciden uit de groep van de triazolen (FRAC groep 3)

FLiPPER (kaliumzouten, vetzuren) is een contactmiddel met een brede werking tegen diverse zuigende insecten. Gebruik voldoende water (>1000 ltr/ha) om de insecten goed te kunnen raken. Wanneer eenmaal de spuitvloeistof is opgedroogd heeft FLiPPER zijn werk al moeten doen. Uitvloeier toevoegen is niet noodzakelijk omdat de formulering van Flipper al zorgt voor een prima uitvloeiende werking.

De ervaring leert dat de combinatie van Sivanto Prime en FLiPPER erg effectief is tegen wittevlieg.

FLiPPER

 • Dosering 1%
 • Hardheid water max 16,8° dH
 • Géén uitvloeier toevoegen
 • Gebruik voldoende water/ha (>1000 ltr)
 • Max 3x opeenvolgend toepassen met interval van 7 dagen
 • Geen MRL en veiligheidstermijn

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.