Producten

Bestrijding perenbladvlo 2e generatie is actueel

Zet Movento of Batavia in onder groeizame omstandigheden voor de beste opname

Houd de ontwikkelingen in de boomgaard goed in de gaten en wees alert zodra de aantallen springers gaan toenemen. De eitjes zullen dan snel volgen op de scheuttoppen en het kortlot. Als deze eitjes uitkomen vormen ze de 2e generatie perenbladvlooien die vervuiling in de boom en op de vruchten veroorzaken. Een zware aantasting kan zelfs leiden tot verlies van assimilatie en kan knopschade voor het volgende seizoen veroorzaken. 

  

Afb. 1 Eitjes van de perenbladvlo op de bladeren

 

Advies Movento

Voer de eerste toepassing Movento uit vlak voor het uitkomen van de perenbladvlo eitjes. De actieve stof kan zich dan tijdig door de boom verspreiden waardoor vervolgens de zuigende larven worden bestreden. Herhaal de toepassing na 14 dagen.

 

Movento (OD formulering):

  • Dosering is 1 liter Movento per ha
  • Gebruik voldoende water (1000 L/ha)
  • Maximaal 2 toepassingen toegestaan met een interval van 14 dagen
  • Movento solo toepassen

 

Houd rekening met de nieuwe toepassingsvoorwaarden die gelden bij de inzet van Movento. Een toepassing Movento in de dosering van 1 L/ha is uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT 99 in combinatie met een teeltvrije zone van 3 meter of DRT 97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van 4,5 meter.    

 

Advies Batavia

Naast het middel Movento is sinds vorig jaar nu ook Batavia toegelaten voor de bestrijding van o.a. perenbladvlo. Batavia bevat dezelfde werkzame stof en de unieke tweezijdig systemische werking als Movento. In tegenstelling tot de op olie gebaseerde OD-formulering van Movento is Batavia een SC-formulering. 

  

Movento heeft na de herregistratie strengere toepassingsvoorwaarden. Batavia heeft deze beperkingen niet. Zet Batavia in als niet aan de toepassingsvoorwaarden van Movento kan worden voldaan.

 

Batavia (SC formulering):

  • De dosering is 0,15% met een maximale dosering van 1,8 L/ha
  • Gebruik voldoende water (1000 L/ha)
  • Maximaal 2 toepassingen toegestaan met een interval van 14 dagen
  • Batavia solo toepassen voor het beste bestrijdingsresultaat  

 

Zet Movento of Batavia in op een vitaal gewas onder groeizame omstandigheden. Dit bevordert de opname van de werkzame stof en daardoor het bestrijdingsresultaat. 

Omdat nuttigen zoals oorwormen en roofwantsen worden gespaard kunnen deze de ontwikkeling van de populatie indien nog noodzakelijk verder onder controle houden.    

  

Klik op een van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen:

  

  


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.