Producten

Bestrijding perenbladvlo 2e generatie actueel

Zet Movento of Batavia in onder groeizame omstandigheden voor de beste opname

Afb. 1 - volwassen perenbaldvlooien en afgezette eitjes op de bladeren

 

Door het koudere voorjaar ontwikkelen de perenbladvlooien zich langzamer in vergelijking met afgelopen jaren. Op dit moment zien we volwassen perenbladvlooien, uitkomende eieren en larven. Wees er op beducht dat als de temperaturen oplopen de ontwikkeling van de perenbladvlooien heel snel kan gaan.

Daarom is het belangrijk om nu te starten met de eerste bespuiting Movento of Batavia.

De werkzame stof kan zich dan tijdig door de boom verspreiden waardoor vervolgens de zuigende larven worden bestreden. Herhaal de toepassing na 14 dagen.

 

Advies Movento (OD formulering)

 

  • Dosering is 1 liter Movento per ha
  • Gebruik voldoende water (1000 L/ha)
  • Maximaal 2 toepassingen toegestaan met een interval van 14 dagen
  • Movento solo toepassen

 

Houd rekening met de nieuwe toepassingsvoorwaarden die gelden bij de inzet van Movento. Een toepassing Movento in de dosering van 1 L/ha is uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT 99 in combinatie met een teeltvrije zone van 3 meter of DRT 97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van 4,5 meter.

 

Batavia

Naast het middel Movento is Batavia ook toegelaten voor de bestrijding van o.a. perenbladvlo. Batavia bevat dezelfde werkzame stof en de unieke tweezijdig systemische werking als Movento. In tegenstelling tot de op olie gebaseerde OD-formulering van Movento is Batavia een SC-formulering.

Movento heeft na de herregistratie strengere toepassingsvoorwaarden. Batavia heeft deze beperkingen niet. Zet Batavia in als niet aan de toepassingsvoorwaarden van Movento kan worden voldaan.

 

Advies Batavia (SC formulering):

 

  • De dosering is 0,15% met een maximale dosering van 1,8 L/ha
  • Gebruik voldoende water (1000 L/ha)
  • Maximaal 2 toepassingen toegestaan met een interval van 14 dagen
  • Batavia solo toepassen voor het beste bestrijdingsresultaat

 

Zet Movento of Batavia in op een vitaal gewas onder groeizame omstandigheden. Dit bevordert de opname van de werkzame stof en daardoor het bestrijdingsresultaat. 

Omdat nuttigen zoals oorwormen en roofwantsen worden gespaard kunnen deze de ontwikkeling van de populatie indien nog noodzakelijk verder onder controle houden.

 

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.