Producten

Zet Serenade in als bodemtoepassing in de boomkwekerij

De bodemtoepassing draagt bij aan beter wortelgestel en een vitaler gewas

Behalve de spuittoepassing heeft Serenade ook een bodemtoepassing op het etiket in de boomkwekerij. Deze bodemtoepassing kan worden toegediend door middel van een grondbehandeling of een aangietbehandeling.

Nu de tijd van oppotten is aangebroken, is dat een ideaal moment om Serenade toe te passen zodat de planten en het stekmateriaal beschermd worden tegen bodemziekten. Een toepassing van stek- of plantmateriaal vlak voor oppotten geeft de plant een goede ‘boost’ om makkelijk weg te groeien na verplanten.

 

Wortelkolonisatie

De Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713 zorgt voor een snelle kolonisatie en dus bescherming van de wortels tegen bodemziekten zoals Phytium of Rhizoctonia. Deze Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713 wordt gevoed door de wortelexudaten; de bacterie groeit met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, zal Serenade doorgaan met koloniseren van de wortels. De kolonisatie begint al binnen enkele uren na toepassing in de bodem.

 

Afb.: Door uw plantgoed voor verplanten aan te gieten met Serenade, houdt u de wortel vitaal. Daardoor groeit de plant makkelijker weg.

 

Toepassingsmoment

Pas Serenade toe vlak voor of bij actieve groei van de wortels. Een ideaal moment om Serenade toe te passen in de boomkwekerij is bijv bij het oppotten van het stekmateriaal. De koloniesatiesnelheid van de Serenade hangt af van o.a. bodemtemperatuur en bodemtype. Gekoloniseerde Bacillus spoelt niet af van de wortels.     

 

Eigenschappen van Serenade in de bodem

  Bescherming van de wortels tegen diverse grondgebonden schimmels zoals Phytium en Rhizoctonia
  Toename volume van zowel wortels als plant
  Activeren van het zelfverdediging, plant wordt aangezet om zich te verdedigen tegen ziekten
  Verbeterde opname van voedingsstoffen
  Stress tolerantie, toename tolerantie tegen abiotische stressfactoren
  Robuustere plant wat resulteert in hogere kwaliteitsklassen en resultaat! 
  Bewezen effectief en getoetst door het CTGB

 

Dosering

De dosering is afhankelijk van de manier van toepassen. Voor de grondtoepassing geldt een dosering van 10 L/ha en voor de aangietbehandeling geldt een dosering van 5 L/ha.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.