Producten

Nog geen definitief besluit glyfosaat

De EU-lidstaten hebben vrijdag 14 oktober niet met een gekwalificeerde meerderheid positief gestemd over een voorstel van de Europese Commissie om de toelating van glyfosaat met maximaal een jaar te verlengen. In de printversie van Boerderij werd ten onrechte de indruk gewekt dat het voorstel is aangenomen, wat inmiddels is gecorrigeerd.
 
De lidstaten bespraken het voorstel afgelopen vrijdag in het Scopaff, het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer. Bijna alle landen stemden voor, maar twee grote lidstaten onthielden zich van stemming waardoor geen gekwalificeerde meerderheid kon worden behaald. 
 
De verlenging met maximaal 12 maanden is noodzakelijk omdat de procedure voor de reguliere meerjarige toelating vertraging heeft opgelopen. Het voorstel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan het Comité van Beroep. Als ook daar geen meerderheid voor of tegen verlenging van de toelating is, kan de Europese Commissie zelf de knoop doorhakken.