Producten

Proefrooien op 46 verschillende percelen

Ja, hier heb ik als eenmansbedrijf best een flinke kluif aan'', zegt Arjan Hadderingh terwijl hij zijn proefveldrooier van de aanhangwagen haalt. Twee maanden lang reist hij door heel Nederland om op 46 verschillende aardappelpercelen proefrooiingen te doen. De klus maakt onderdeel uit van een grote, meerjarige praktijkproef met het biologische middel Serenade. Doel is om breed ervaring op te doen met Serenade en tegelijkertijd zoveel mogelijk data te genereren.

Vandaag is Hadderingh (Agro Support) bezig op een zetmeelaardappelperceel in de buurt van Onstwedde, waar hij samen met medewerker Johan Lanting op 12 verschillende plekken in het perceel proefrooiingen uitvoert. Op zes daarvan is Serenade in de veur toegepast, op de andere zes plekken is een standaardbehandeling uitgevoerd. De twaalf locaties zijn eerder geselecteerd op basis van biomassakaarten, waardoor zowel goed groeiende als minder goed groeiende plekken in de proef worden meegenomen. Ook zijn op alle plekken een groot scala aan metingen uitgevoerd, om zoveel mogelijk bodem-, gewas- en weerdata te verzamelen.

Het proefrooien is een behoorlijk secure klus. Er wordt telkens precies 4,5 meter rug gerooid. De opbrengst daarvan wordt in zakken opgevangen, dichtgebonden en gelabeld. Later worden zakken gewogen en wordt er een mengmonsters gemaakt. Deze mengmonsters gaan naar Eurofins, alwaar ze uitgebreid geanalyseerd worden. De rest van de zakken gaat in de koeling en wordt later in het jaar beoordeeld door Avebe.

Schat aan informatie

,,De komende wintermaanden krijgen we een schat aan informatie binnen. Daarmee hopen we weer iets nauwkeuriger te kunnen analyseren en onderbouwen hoe Serenade precies werkt en hoe we het middel zo effectief mogelijk in kunnen zetten'', zegt Sander Uwland van Bayer, die ook bij het proefrooien aanwezig is.

Hij vertelt dat Serenade vorig jaar ook al op 39 verschillende praktijkpercelen is toegepast. Omdat de groeiomstandigheden toen alles behalve gemiddeld waren, leverde dat vooral een enorme variatie in resultaten op. ,,Toch hebben we ondertussen meer dan genoeg aanwijzingen dat het gebruik van Serenade tot een potentieel hogere opbrengst leidt en ook een positieve invloed heeft op de schilkwaliteit.'' Volgens de Crop Advisor worden deze effecten bevestigd door diverse projectpartners, die zelf ook analyses hebben uitgevoerd.

'Nú aan de slag met groene middelen'

Afgelopen winter is Serenade toegelaten als veurtoepassing in aardappelen en daarmee ook echt 'rijp voor de praktijk'. ,,Het is nu vooral een kwestie van nog meer ervaring opdoen, samen met telers. Daarbij pakken we alle combinaties op, zowel met als zonder chemie. Belangrijk daarbij is dat we groene middelen als Serenade niet telkens gaan vergelijken met chemische middelen, want dan zal het regelmatig uitdraaien op teleurstellingen.''

Volgens Uwland is het nú de tijd om groene middelen te omarmen en ermee aan de slag te gaan. ,,Iedereen weet dat het pakket chemische middelen de komende jaren drastisch zal inkrimpen en dat duurzaam werken steeds meer een múst wordt. Met Serenade hebben we toekomstgericht middel in handen. Het is nu aan ons om dit tot een succes maken.''