Producten

Lelie planttijd voorjaar 2023

Bescherm uw lelies tegen Pratylenchus aaltjes met Velum Prime

Na een natte, donkere en milde winter komt de lelie planttijd in zicht. Om te zorgen voor een goede en gezonde opbrengst is het van belang om voorafgaand aan het planten de situatie van een perceel goed in kaart te hebben gebracht. Bepaal de hoeveelheid Pratylenchus penetrans aaltjes in een perceel door middel van een monstername. Voor de beheersing van Pratylenchus penetrans is preventie het belangrijkste wapen, dus zorg voor een goede onkruidbestrijding en teel eventueel afrikaantjes (Tagetes) als voorvrucht. Bij besmette percelen kan het nodig zijn om voorafgaand aan het planten een behandeling uit te voeren om de aaltjes te bestrijden. 

Optimimale wortelkwaliteit

Om een maximale opbrengst en (wortel)kwaliteit van uw lelies zeker te stellen, is het advies om Velum Prime toe te passen middels een grondbehandeling nét voor het planten op een diepte van 10-15 cm. Velum Prime kan ook tijdens het planten worden toegepast met daartoe geschikte apparatuur. Pas op percelen met een lage aaltjesdruk de Velum Prime solo toe in een dosering van 0,625 l/ha. Op percelen met een hoge aaltjesdruk is het advies om een gecombineerde toepassing uit te voeren met granulaten op basis van oxamyl of fosthiazaat.

 

Bolontsmetting

Bayer Crop Science heeft de afgelopen jaren samen met haar partners onderzoek gedaan naar de dompeltoepassing van Velum Prime nét voor het planten. Hierbij is gekeken naar de afdoding van Pratylenchus penetrans aaltjes in het plantgoed van lelies. Uit onderzoek is gebleken dat Velum Prime in het dompelbad aaltjes bestrijdt waardoor het wortelvolume toeneemt en het percentage wortelrot wordt beperkt. Pas Velum Prime in het dompelbad toe in een concentratie van 0,09%. Er zijn goede ervaringen opgedaan waarbij lelies gedompeld werden in Velum Prime gevolgd door een grondbehandeling met granulaten op besmette percelen.  

 

Wanneer u Velum Prime toepast middels een grond of dompelbehandeling zien we met resultaten uit proeven en de vele praktijkervaringen dat het gewas vitaler ter velde staat waardoor uw gewassen beter beschermd zijn tegen weersinvloeden.


Velum Prime
Unieke werking tegen aaltjes
Voor een vitaal gewas
Voor de maximale opbrengst

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina "Tijd voor Lelie" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.